Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Gràcies a això també va poder fer un càlcul aproximat de la llargada de l'escorça terrestre, utilitzant el teorema de Pitàgoras y elsfactors de conversió. Per què diem que va ser un càlcul aproximat? Resultaque Erastotenes no va tenir en compte lacurbatura del planeta. LA TRIGONOMETRIA I LES MESURES Molts anys després, acabada la revolució francesa, es va decidir intentar racionalitzar les mesures. Per fer-ho es va agafar com a mesura l'arc meridià que passa per Barcelona i París. Per fer-ho van utilitzar un mètode anomenattriangulació. Consisteix en anar mesurant els angles d'un triangle des de punts alts del país i posteriorment, calcular els costats d'aquests angles utilitzant els teoremes de Pitàgores i el del sinus. Això després de molts triangles, els deixava calcular una distància en línia recta. La triangulació, també s'utilitza per localitzar posicions concretes a basede calcular distàncies amb tres satèl·lits(GPS), La triangulació, també s'utilitza per calcular distàncies i superfícies en bases irregulars, com en el mar per exemple Fa uns 2300 anys Erastotenes va deduir que la terra era redona gràcies a les ombres d'un poui d'una columna, ja que el mateix dia a la mateixa hora durant el solstici d'estiu, a Alexandria els objectes feienombra mentres a Esuan no.
Create Your Free Infographic!