Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Què és el relleu? Les formes de relleu de la Terra El relleu és el conjunt de formeso d'irregularitats que presenta lasuperfície del nostre planeta. Hi ha dos tipus: relleu continental(als continents) i relleu submarí (al fons dels oceans i mars). Tipus de relleu 1. Ria: Forma de penetraciómarina a la terra 2. Cap: Part del relleu de la costa que penetra al mar. 3. Península: Tros de terra que és envoltada d'aigua per tot arreu excepte per una part, l'istme. Per on s'uneix a la resta del territori. 5. Golf: Entrada de mar arrodonida. 6. Dorsal oceànica: Serralada submarina gran i alta. 7. Fossa marina: Gran depressiósubmarina que ariba als 6.000 metres de profunditat. 8. Plana abissal: Extensió de plana submarina entre els 3.000i 7.000 metres de profunditat. 10. Talús continental: Gran esglaóque uneix la plataforma continentalamb la plana abissal. 11. Muntanya: Elevació natural del terreny. 12. Depressió: Zona amb una altitud inferior a les formacions de relleu que l'envolten. 13. Vall: Forma de depressió del relleu que sol ser allargada. Pot ser una vall fluvial (quan ha estat creada per un riu) o una vall glacial (quan ha estat creada per una glacera. 14. Altiplà: Elevació de terreny més o menys plana i una mica elevada. 4. Illa: Porció de terra envoltada d'aigua per tot arreu. 9. Plataforma continental: Zona marítima que baixa fins als 400 m.És la continuació dels continents. 15. Plana: Superfície plana o molt poc ondulada i extensa.
Create Your Free Infographic!