Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Коляда Ганна ДОСВІД РОБОТИ: ОБОВ'ЯЗКИ: ОСВІТА: Досвідчений користувач ПК • підготовка та друкування заліково-екзаменаційних відомостей; • друкування та видача додатків до дипломів, замовлення студентських квитків та дипломів; • оформлення довідок з місця навчання, друкування запитів, розсилання кореспонденції; • підготовка проектів наказів (про відрахування, перевідні накази, про поновлення студентів, про призначення стипендій, тощо), друкування розпоряджень по факультету, друкування протоколів стипендіальної комісії; 098 400 34 52 enje@ukr.net графічні редактори Adobe Photoshop, CorelDraw MS Office (Word, Exel, Power Point) Internet, оргтехніка 2004 закінчила курси Інституту секретарів за спеціальністю «секретар»; 2000 2004 навчання в Київському оптико-механічному технікумі, кваліфікація «технік-конструктор з виробництва оптичних та оптико-електронних приладів»; 2008 2014 навчання в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю: «Українська мова і література, редагування». У 2013 році переведена на посаду старшого лаборанта з вищою освітою деканату факультету германської філології; З 2014 року переведена на посаду методиста деканату факультету германської філології. 2004 2014 Київський національний лінгвістичний університет, посада: секретар-друкарка деканату факультету германської філології; • оформлення семестрових звітів факультету, передавання документів до архіву; • виконання доручень декана факультету та його заступників з питань діяльності факультету (контроль відвідування занять студентами, організація зборів студентів, підготовка документації до вчених рад факультету, доведення до відома студентів та викладачів розпоряджень декана). • відповідь на телефонні дзвінки, консультування відвідувачів з поточних питань;
Create Your Free Infographic!