Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Accident nuclear a Fukushima. Accident nuclear a Fukushima. El dia 11 de març de 2011 es va produir a Fukushima un dels accidents nuclears més greus de la història després de l'accident nuclear de Chernòbyl. Va afectar a l'airea causa de l'emissió de certs composts.Al sòl, a causa de la generació delsresidus sòlids, els abocaments industrialsi els productes agrícolesi a filtracions.A l' aigua, a causa de lessubstàncies químiques tòxiques. L'aiguaexperimenta un augment de temperatura iper consegüent,una disminució d'oxigendissolt això afecta al éssers vius que viuen a la mar. Es va començar a injectar aigua de mar barrejada amb àcid bòric al reactor per refrigerar i tenir la integritat del recinte de contenció controlat. Es va realitzar un alliberament controlat de gasos des de la contenció a l'exterior on la finalitat de disminuir lapressió al reactor nuclear. Van evacuarels 50 treballadors que quedaven a la central nuclear intentant refrigerar el reactor per l'elevat índex de radioactivitat. els treballadors evacuats van tornar a la central nuclear per continuar en l'intent de fer baixar latemperatura del reactor. Acausa de la dificultat d'utilitzar l'aiguade mar per refredar el reactor s'ha intentntófer-ho llançant amb un helicòpter de l'exèrcitque tampoc va resultar factible perl'elevada radiació a la zona. Més tard s'intentaria fer-ho amb les màneguesd'alta pressió que s'utilitzen per dispersarmanifestants. Finalment Tepco va demanar ajuda als tècnics francesos per combatre lacrisi nuclear de la central. Va causar 15.854 morts i3.276 desapareguts. Les conseqüencies en éssers humansencara no s'han manifestat però hi ha una serie de impactes radioactiusdesconeguts i l'impacte vindrá en el futur, comja ha passat amb les papallones.
Create Your Free Infographic!