Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ARQUITEC-TES ECONO-MISTES REDAC-TORS Funcions de diferents grups d'experts Refugi Bioclimátic TÈCNICSMEDI AMBIENTALS Plànols, maqueta física i maqueta en 3D. Descripció dels materials triats i decisions sobre accessibilitat. Plànols dinstallacions elèctriques, decisions i elements triats per a generar electricitat i minimitzar les despeses daigua així com per a mantindre estable la temperatura interna del refugi. Pressupost del projecte, estudi de possibles subvencions, anàlisi dels costos i càlcul de volum de vendes necessari. Mapa topogràfic explicatiu de les corbes de nivell i maqueta topogràfica. Pla de RRHH. MANAGERS Análisi dels costos del seu negoci i càlcul del volum de vendes necessari. Pàgina web i/o video presentació del refugi. Pla de marketing internacional. Diss Discurs relacionant els conceptes de Globalització, Sostenibilitat i arquitectura bioclimàtica, resum de les competències emprenedores desenvolupades per cada grup dexperts. resum dels arguments bioclimàtics que cada grup ha utilitzat durant el projecte. Estudi de la flora, la fauna i de la formació geològica dels Pirineus. Pàgina web i/o video presentació del refugi.Pla de marketing internacional. Rols assignats en cada grup dexperts BOMBERS Encarregat de conèixer com estan organitzant-se la resta dexperts i de traslladar la informació necessària dels altres grups dexperts als companys. Encarregat davaluar el treball de cada sessió a CMC i els dies de projecte anotant les incidències importants AVALUADOR PIULADOR Encarregat de redactar un tweet al final de cada sessió de treball explicant els avanços del grup amb el hastag #RefugiFlorida amb menció a @FloridaSec.
Create Your Free Infographic!