Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Steenkool +25% Hier komen er een paar feiten langs.Kolen kwamen op aarde 300 miljoenjaar geleden.Er zijn soorten kolen en twee daarvan wordengebreukt voor de opwek voor de elektriciteit: Bruinkool en steenkool.Tussen 1990 en 2008 is het aantal kolen die in de energiesectorword gebreukt bijna 50 procent bijgekomen, vooraldoor het energiegebruik van landen als India en China. Wat is steenkool nou eigenlijk?Steenkool is gewoon heel oud biomassa.Het zijn resten van wel 300 miljoen jaar geleden of meer. Hoe werkt steenkool nou eigenlij?De schepen en treinen brengen het steenkool uit de steenkoolmijnennaar de energiecentrales.Daar word de steenkool naar een fijn poeder gemalen of in gas omgezet.Op die manier brand het beter.Het brandende poeder verhit water in een hele grote ketel.De stoom die vrij komt gaat naar een turbine aan en die geeft de energie door aan het elektriciteitsnet.De stoom wordt weer opgevangen en opnieuw gebruikt.Enzo word alles weer opnieuw en opnieuw gemaakt. Er zijn ook nog wel nadelen van steenkool.Bij het verbranden van steenkool komt veel co2 uit.De vooraat van de steenkool kan nog maar 200 jaar mee.Kolen mijnen zijn niet goed in het landschap.In Nederland zijn er geen kolenmijnen meer.In sommigen kliene kolenmijnen worden de werkers niet goed betaalt en behandelt Er zijn natuurlijk nog voordelen van steenkool.Steenkool is goedkoop en daarbij ook nog makkelijk te vinden.Steenkool is goed en veilig om te vervoeren.Steenkool is ongeveer overal te vinden dus in elk land wel.Op steenkool kan je barbecueën.Met steenkool kan je het licht aan doen enz dus je gebreukter elektriciteit mee. Einde Gemaakt door: Klaudia KozakGroep: 8a
Create Your Free Infographic!