Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Ключовою частиною проекту єдослідження різних аспектівЛьвова та представлення їхза допомогою сучасних методівцифрової гуманітаристики.„Львів Інтерактивний” поєднує усобі дослідницькі проекти з різних сфер історії, літератури,архітектури, соціології тощо.Проекти відрізняються затематикою, методологічними підходами,хронологічнимимежами і представляють різніперспективи міського життяЛьвова ХІХ–ХХІ ст. Річний звіт 2014 Львів Інтерактивний Новий напрямок діяльності 5 актуальних проектів Дослідження The % relative cost to add a simple approvalworkflow mobile app to a large enterprisetransformation effort. 50 The % increase in program funding likelihoodif mobile applications are included in alarge enterprise transformation effort. * source: IDC mobile app survey (2010) Zombification 10 тем32 інституції106 інтерв’ю87 осіб21 подія2010 об’єктів970 опублікованих1040 чернеток1483 кількість об’єктів з фото527 об’єктів без фотокількість перекладених об’єктів201473 нові описи149 об’єктів відредаговано76 перекладенофото до 166 об’єктів понад 2000 об'єктів * informal crowd poll of 40 SAP customersbased on $US 1-5 Million enterprisetransformation effort size (services only). * source: SAP BusinessObjects User Conference (2012) 30% ... of all organizationshave a mobile strategy. Інтерактивний Львів цифровий дослідницький, енциклопедичний та освітній проект, присвячений вивченню Львова ... of all SAP customersplan a mobile effort, but ... 80% Статистика 10 тем подія інституц ії об'єктів з фото об'єктів без фото опублікован их об'єкті в біографі й чернето к Освіта новий напрямок діяльності інтерв' ю Проста у доступі та користуванні,мапа також виконує більштрадиційну функцію містититьінформацію про архітектурніпам'ятки, конкретні об’єкти іспоруди, мешканців та події.Архітектурні та історичні довідкирозробляє група архітекторів,істориків та мистецтвознавців наоснові архівних матеріалів. Одним з нових напрямківдіяльності проекту „ЛьвівІнтерактивний” є створеннязручних інструментів длявикористання матеріалівпроекту в освітніх цілях. Урамках проектурозробляються спеціальнінавчальні модулі дляуніверситетських та шкільнихкурсів. 1483 32 106 2010 1040 87 21 527 тем 76 149 73 10 2014 166 перекладен о відредагован о нові описи об'єктів сфотографовано Метою проекту є відтворення різних аспектів політичного, соціального такультурного життя міста, використовуючи методи цифрової гуманітаристики тацифрової історії.Його завдання відтворювати картину минулого, проте не статично,а показувати в історичному розрізі сучасне, живе місто.Основою проекту є інтерактивна мапа, де сучасність та різні історичні періодивідображаються за допомогою динамічних цифрових інструментів.Залежно від критеріїв пошуку, інтерактивна мапа пропонуватиме різні поглядина місто й тим самим відображатиме його складну урбаністичну систему.Кожні відвідини цієї сторінки, кожен новий запит приноситимуть новий результат у залежності від того, про який аспект міського життя йтиметься. Енциклопедія Структура проекту 970
Create Your Free Infographic!