Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Refugi Frescavida ARQUITECTES ENGINYERS ARQUITECTES / ENGINYERS TCNICS MEDI AMBIENTALS TÈCNICS MEDI AMBIENTALS Plnols, maqueta fsica i maqueta en 3D. Descripci dels materials triats i decisions sobre accessibilitat. Plnols dinstallacions elctriques, decisions i elements triats per a generar electricitat i minimitzar les despeses daigua aix com per a mantindre estable la temperatura interna del refugi. Plànols, maqueta física i maqueta en 3D. Descripció dels materials triats i decisions sobre accessibilitat. Plànols dinstallacions elèctriques, decisions i elements triats per a generar electricitat i minimitzar les despeses daigua així com per a mantindre estable la temperatura interna del refugi. Estudi de la flora, la fauna i de la formaci geolgica dels Pirineus. Estudi de la flora, la fauna i de la formació geològica dels Pirineus. REDACTOR S REDACTOR S Discurs relacionant els conceptes de Globalitzaci, Sostenibilitat i arquitectura bioclimtica, resum de les competncies emprenedores desenvolupades per cada grup d' experts (la resta de grups els ha de donar el seu propi resum per a que puguen ferho), resum dels arguments bioclimtics que cadagrup ha utilitzat durant el projecte (tamb necessiten lajuda de la resta de grups). Discurs relacionant els conceptes de Globalització, Sostenibilitat i arquitectura bioclimàtica, resum de les competències emprenedores desenvolupades per cada grup d' experts (la resta de grups els ha de donar el seu propi resum per a que puguen fer-ho), resum dels arguments bioclimàtics que cadagrup ha utilitzat durant el projecte (també necessiten lajuda de la resta de grups). Pressupost del projecte, estudi de possibles subvencions, anlisi dels costos i clcul de volum de vendes necessari.Mapa topogrfic explicatiu de les corbes de nivell i maqueta topogrfica. Pla de RRHH. Pressupost del projecte, estudi de possibles subvencions, anàlisi dels costos i càlcul de volum de vendes necessari.Mapa topogràfic explicatiu de les corbes de nivell i maqueta topogràfica. Pla de RRHH. ECONOMISTE S ECONOMISTE S MANAGER S MANAGER S Anlisi dels costos del seu negoci i clcul del volum de vendes necessari. Pgina web io video presentaci del refugi. Pla de marketing internacional. Análisi dels costos del seu negoci i càlcul del volum de vendes necessari. Pàgina web i/o video presentació del refugi. Pla de marketing internacional. Piulado r Piulado r Encarregat de redactar un tweet al final de cada sessi de treball explicant els avanos del grup amb el hastag #RefugiFlorida amb menci a FloridaSec. Encarregat de redactar un tweet al final de cada sessió de treball explicant els avanços del grup amb el hastag #RefugiFlorida amb menció a @FloridaSec. Avaluado r Avaluado r Encarregat davaluar el treball de cada sessi a CMC i els dies de projecte anotant les incidncies importants respecte a tots els membres del grup. Cal que tinga un diari de treball. Encarregat davaluar el treball de cada sessió a CMC i els dies de projecte anotant les incidències importants respecte a tots els membres del grup. Cal que tinga un diari de treball. Bombe r Bombe r Encarregat de conixer com estan organitzantse la resta dexperts i de traslladar la informaci necessria dels altres grups dexperts als companys. Encarregat de conèixer com estan organitzant-se la resta dexperts i de traslladar la informació necessària dels altres grups dexperts als companys. ROLS ROLS ROLS ROLS Grups d'Experts Grups d'Experts
Create Your Free Infographic!