Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Facebook Link Nguyenduyhoa.chc.ftu@gmail.com https://www.facebook.com/hamano.hakudoshi Email HIU BIT V CÔNG NGH CURRICULUM VITAE GII THIU Gii tính Ngày sinhĐịa ch Nam17/06/199599 ngõ 381 Nguyn Khang - Cu Giy - Hà Ni ĐH HC SINH CHUYÊN ANH TRƯỜNG THPT PHAN BI CHÂU HC VN NĂM 2ĐẠI HC NGOI THƯƠNG HIU BIT V CÔNG NGH S THÍCH CÔNG NGH Đọc tin tc v mng công ngh, đặc bit quan tâm đến mng smartphones, tablets Xem video review sn phm ca Cellphones, Tinhte.... Tìm hiu và s dng games, ng dng mi t các nn tng điu hành khác nhau CP 3 ĐH KH NĂNG Có th dch được các bài viết, tin tc t nước ngoài Hiu biết tương đối v các h điu hành,đặc bit là h điu hành IOS (jailbreak, cydia tweaks....) Có kh năng s dng mt s phn mm đơn gin (chnh sa nh - video, thiết kế bài viết) Có kh năng qun lí sp xếp thi gian, làm vic nhóm, tinh thn trách nhim vì li ích chung, có phương tin di chuyn và máy tính cá nhân Gia sư, Coffee waiter, CLB Connecting Heart Club FTU CÔNG VIC TNG LÀM MC TIÊU VIC LÀM Mong mun được làm vic trong mt môi trường đoàn kết, gn bó Được làm vic trong lĩnh vc công ngh, công vic cn s dng Tiếng Anh để phát huy ti đa đam mê và s trường ca bn thân Được tích lũy kinh nghim và rèn luyn bn thân trong mt môi trường làm vic chuyên nghip, tính t chc cao 0936270567 Phone
Create Your Free Infographic!