Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Afasi e Afasi e Afasie is een taalstoornis na hersenschade in de hersengebieden Broca en Wernicke. "Wat is het verschil tussen Broca en Wernicke afasie?" Broca afasie:- Redelijk tot goed taalbegrip.- Forse taalproductieproblemen met startmoeilijkheden.- Een groot deel van de woorden ontbreekt en/of wordt niet vervoegd of verbogen: telegramstijl of agrammatisme. - Voorheen bekend als motorische of expressieve afasie. Wernicke afasie:- Taalproductie bestaat uit een overvloed aan inadequate functiewoorden en grammaticale vormen (Woordenkots).- Vaak spraakdwang. - Begrijpelijkheid van de boodschap is slecht. - Verstoorde auditieve input, dus gestoord taalbegrip en foutenbewustzijn. - Voorheen bekend als sensorische of receptieve afasie. Onderzoek is nodig "Ondanks de groeiende aandacht voor evidence-based practice, is er vooralsnog een gebrek aan opgezette studies naar het effect van taaltherapie bij afasie patiënten." - Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie vol 114 - nr. 2 - juni 2013 Geschiedenis van Afasie ca. 1700vC De Egyptische Heelmeesters beschrijven voor het eerst dat er een verband kan zijn tussen hoofdwonden en verlies van spraak. ca. 1400vC In spijkerschrift zijn er teksten gevonden over spraakmoeilijkheden van Koning Mursilis in combinatie met halfzijdige verlamming (waarschijnlijk een TIA) ca. 400vC Hippocrates stelt dat de geest in de hersenen ligt, en niet in het hart. Ook stellen artsen uit die tijd vast dat er een verband kan zijn tussen sprakeloosheid en hersenbeschadiging naar aanleiding van beroertes en epilepsie. ca. 200nC Galenus doet dierproeven voor onderzoek naar de werking van hersenen. En ontdekt dat zenuwen vanuit de hersenen te maken hebben met spraak. 1481 Antonia Guainereo beschrijft 2 verschillende gevallen van afasie en tracht het in een specfiek te lokaliseren. (wat later onjuist bleek) 17e en 18e eeuw Steeds meer wetenschappers houden zich er mee bezig en er ontstaan steeds meer theorieën over afasie. Het is inmiddels duidelijk dat het door beschadiging in de hersenen komt. 19e eeuw Er vinden ontwikkelingen plaats over de theorievorming over afasie en de relatie tussen taal en de hersenen. Op klinisch niveau worden voor het eerst taalbegripstoornissen onderscheiden en wordter ook onderscheid gemaakt tussen taal en spraak stoornissen. http://www.ariez.nl/DownloadFile.lynkx?guid=571e7e2f-e3eb-4a02-9357-e066925dc5c4 http://assets.kennislink.nl/system/files/000/095/741/medium/geb_van_broca_wernicke_.jpg?1302255962http://rjh.ub.rug.nl/sstp/article/viewFile/3371/3367http://www.easel.ly/ x1000 nieuwe afasiepatiënten inNederland per jaar 0,2% van de Nederlanders hebben afasie 48 Duizend mensen per jaar krijgen in Nederland een beroerte van de afasiepatiëntenheeft het gevoel in een sociaal isolement te verkeren 90% van de mensen met afasie krijgt een jaar of langer logepedische therapie 50%
Create Your Free Infographic!