Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 EVEAs Entorns Virtuals d'Ensenyamnet i Aprenentatge e-learning 1) MOODLE 2) ATUTOR 3)CHAMILO 4) DOKEOS Plataformes OpenSource double click to change this title text! - Interactivitat - Alumne com a protegonista de la seva formació -Treball a escala gran o petita de persones -Adaptabilitat a l'estil pedagogic-Estandaritzacióe de cursos "SCORM" Característiques generals: Sofwart per persones amb dèficit visual i d'aprenentatge Mitjançant el teclat es pot accedir a tots els apartats del programa http://www.atutor.ca ATutor Dokeos - Fàcil accès i descàrrega - Compativilitat amb varis sistemes operatius- Tutorial que facilita la instal·lació - Complexitat a l'hora de modificar la interfície i la creació de cursoswww.dokeos.com - Facil manipulació - Compatibilitat amb varis sistemes operatius- Tutorial que facilita la instal·lació - Multillenguatge-Menú dinàmic i fàcil localització dels apartats - Interfície senzilla i comode per treballar https://chamilo.org/es/ Chamilo Moodle - Fàcil accès i descarrega - Compativilitat amb caris sistemes operatius- Turoail que facilita la instal·lació - Senzill per crear cursos (preguntes curtes i clares) RÀNKING D'USABILITAT
Create Your Free Infographic!