Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 VŠ nebo VOŠ? VŠ VOŠ Režim školy Režim školy -převážně volnější režim-možnost studenta zvolit si předměty sám a vytvořit rozvrh-možnost studia více oborů současně-předměty jsou ohodnoceny kredity-studium je zakončeno promocí -režimem podobné středním školám-výuka je denní, rozvrh stanoven-účast na hodinách povinná-důraz kladen na praxi-předměty nebývají ohodnoceny kredity- studium je zakončeno tzv.absolutoriem Poplatky a délka studia Poplatky a délka studia - studenti státních VŠ neplatí poplatky-v soukromých VŠ se platí, podle stanovené výše-klasická doba studia bakalářského-3 roky-doba studia magisterského-2 roky-některé obory např. lékařské- až 6 let - VOŠ jsou zatíženy poplatkem-na státních školách v řádech tisíců ročně-na soukromých v řádech desítkách tisíců ročně-délka studia je obvykle 2 až 3,5 roku Prestiž Prestiž -jsou obecně více uznávány-v porovnání s VOŠ mohou být chápány jako vyšší vzdělání-možnost najít uplatnění i v zahraničí -dávají větší prostor praxi-více žádána v oblastech vyžadujícíchpraktické schopnosti-nejsou příliš uznávány v zahraničí Titul Titul -po dokončení studia titul Bc,-lze ho rozšířit na Mgr., Ing.-titul zařazuje studenty do vyšší platové třídy -absolvent se po dokončení studiastává diplomovaným specialistou (Dis.)-nezaručuje zvýšení platové úrovně-nemá takovou prestiž jako titulvysokoškoláka 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Počet studentů na VOŠ a VŠ za jednotlivé roky Legenda studenti vysokých škol studenti vyšších odborných škol Jedním z důležitých kroků maturantů je také volba dalšího vzdělávání.Při pátrání po vhodných oborů jste možná začali váhat nad vysokou nebovyšší odbornou školou. Zde je přehled těchto dvou institucí, který by Vám měl napomoci při plánování budoucí vzdělávací dráhy. vs. www.vysokeskoly.cz www.czso.cz
Create Your Free Infographic!