Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ATIK PİLLER VE ZARARLARI AND ARE GREAT TO LOOK AT Atık Piller Günümüzde, hemen hemen her yerde pilleri kullanıyoruz. Peki, bu piller işe yaramaz hale geldiğinde ne yapıyoruz? Fırlatıp atıyoruz. Oysaki bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü bu piller, bize ve çevremize büyük zararlar veriyor. Bunu ne yazık ki bir an önce fark etmezsek çok zor durumlara düşeceğiz. Peki neler yapabiliriz?İlk olarak, “şarj edilebilir pildediğimiz türden piller bulunmaktadır. Bu tip piller küçük aygıtlar kullanılarak şarj edilebilmekte ve bu sayede de pillerin daha uzun süreli kullanımını sağlamaktadır. Bu sayede de pil israfını engellemiş ve aynı zamanda da para tasarrufu yapılmış olur (Sonuç olarak pil kullanılamaz hale geldiği için yeni bir pil almaktansa şarj edilebilir pillerkullanmak paradan da tasarruf sağlar.) Öte yandan, çoğu madde gibi pillerin de geri dönüşümü yapılabilmektedir. Bunun için atık pil toplama kutuları bulunmaktadır. Bu kutulara bırakılan piller toplanmakta ve geri dönüşüm merkezlerine gönderilerek geri dönüşümü sağlanmaktadır. Bu sayede işe yaramaz dediğimiz piller yeniden işlevsel hale gelebilmektedir. CREATE Atık Piller Günümüzde, hemen hemen her yerde pilleri kullanıyoruz. Peki, bu piller işe yaramaz hale geldiğinde ne yapıyoruz?Fırlatıp atıyoruz. Oysaki bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü bu piller, bize ve çevremize büyük zararlar veriyor. Bunu ne yazık ki bir an önce fark etmezsek çok zor durumlara düşeceğiz. Atık piller neden zararlıdır? Pillerin içerisinde zehirli ve zararlı metaller yanında kurşun, çinko, demir, nikel, kobalt gibi maddeler bulunmaktadır. Bu nedenle bu maddeleri barındıran bu atık pillerin düşüncesizce doğaya fırlatılması insanlar ve çevre için büyük tehlikedir. Pil gibi metal olan ürünler toprakta yok olmazlar , toprağa atılan piller ise yeraltı sularına karışır.İlk olarak zararı toprak görür ve toprağın tüm mineralleri gider. Ardından metal olan pil atıkları sulara karışır ve sularında kirlenip zehirlenmesine sebebiyet verir ve bu da tüm canlıların hayatlarını tehlikeye atar. Doğaya bilinçsizce atılan piller, insanların da hayatını tehdit eder; insanlarda nörolojik hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları görülmeye başlar. Pillerdeki tehdit bazen ölüm riski taşıyacak kadar tehlikeli olabilir. Toprağa karışan pil atıkları kısacası hayatımızı son derece olumsuz etkiler.
Create Your Free Infographic!