Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Az urbanizáció és következményei Az urbanizáció fogalma a városok számának növekedését és ezáltal a városi életmód terjedését összefoglaló folyamat. Napjainkban viszonylag releváns téma, melyet a következők bizonyítanak. 1960 2013 1990 2050 Az 1960-as éveket követően a városlakó népesség növekedési üteme minden évben meghaladta 2 %-os éves növekedési ütemet.Amíg 1960-ban 33 % volt a városlakó népesség aránya, addig ez az arány az 1990-es évekre 43 %-ra, 2013-ra 52 %-ra nőtt.2 %-os éves növekedési ütem mellett 80 %-ot is meghaladhatja a városlakó népesség aránya 2050-re. A 2 %-os növekedési ütem átlagos érték, ettől való rendkívüli eltérések jellemzik a különböző országokat.Ma megfigyelhető, hogy rendkívül nagy (3 % feletti) növekedési ütem az ún. fejlődő országok körében jellemző.Ez a tény több szempontból is komoly problémákat vet fel. >3% 56 ország, nagyrészt fejlődő: Etiópia, Kenya, Angola, Kongói Demok. Közt.... <3% 156 ország A városi lakosság 31 %-ka él3 %-ot meghaladó növekedésiütemmel rendelkező országban. A városlakók 69 %-ka olyan országban él, ahol a városilakosság növekedési üteme kisebb, mint 3 %. Jelenleg a városlakó népesség nagyobb része magas életszínvonalat biztosító, fejlett országok városaiban él,de növekszik azon városlakók aránya is, akik az országuk helyzetéből adódóan ezt nem mondhatják el magukról.