Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 - Administrador: responsable de la instal·lació i el manteniment- Docent: defineix els continguts, crea els recursos,...- Alumne: constulta els continguts, realitza les activitats,... Què és? Acrònim de: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environtment (Entorn Modular Dinàmic d'Aprenentatge Orientat a Objectes) - Programari per crear entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge Què permet? - Crear entorns virtuals i espaisde comunicació, per donar lloca l'ensenyament i a l'aprenentatge - Crear un entorn dinàmic que actualitzi immediatament cada nova intervenciódels participants - Afegir funcionalitats o mòduls d'activitats Per què serveix? - Com a suport a l'atenció a la diversitat - Com a suport al treball individual fora del centre - Com a eina complementària a la classe presencial Com funciona? El moodle funciona a través de rols: Recursos Activitats - Com a suport per a realitzar activitats en grup - Com a intranet del centre Comunicació - Diàlegs en els fòrums - Retroaccions dels treballs - Missatgeria interna Registres de Moodle Va ser creat per Martin Dougiamas - Personalitzar el lloc a partir de temes Funcionalitats - Funcionalitats de comunicació: fòrum, xat, missatgeria,...- Funcionalitats per facilitat l'aprenentatge: recrusos i activitats- Funcionalitats d'organització i gestió: calendari, agenda, notícies,... - Basat en la pedagogia construccionista social (que està format pel construccionisme, constructivisme, el constructivismesocial i el treball individual)
Create Your Free Infographic!