Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 M47-M48 Deel IV. Naar een geïntegreerde privacybescherming Deel III. Beperkingen aan het verenigbaarheidsprincipe Naar een pi-level beschermingsniveau voor werknemers in de onderneming Planning en opbouw 2015-2019 7. Maatregelen tegen onrechtmatig gebruik (D3, H1 - M13)8. Het doelgebondenheidsbeginsel doorgelicht: - Specifiek doel (D3, H2 - M14) - Verenigbaar gebruik (D3, H2 - M15-M16) M17-M24 9. Bescherming tegen onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens (D3, H3): - De letter van de wet (M17-M18) - In de praktijk (rechtspraakanalyse) (M18-M24). 1. Achtergrond schetsen (D1, H1 - M1)2. Probleemstelling verder ontwikkelen (D1, H2 - M2)3. Onderzoeksvragen, doelstellingen en aanpak scherpstellen (D1, H3-H4 - M3) M4-M12 M13-M16 Deel II. Ogenschijnlijk strijdige belangen M25-M32 M33-42 M43-M46 14. Evaluatie van de onderzoeksresultaten (D4, H3, afdeling 4 - M43-46) Deel V. Conclusion 10. Vereenvoudigde oplossing voor een complex probleem (D4, H1 - M25)11. Elementen van een geïntegreerde bescherming (D4, H2): - Privacybescherming als individu (M26-M27) - Gegevensbescherming als betrokkene (M28-M29) - Werknemersbescherming als werknemer (M30-M32) 12. Integratie van de verschillende elementen (D4, H3 - M33-M35)13. Testen onderzoekshypothese (uitsluiting verenigbaarheidsvereiste) o.b.v. beschikbare Belgische rechtspraak (D4, H3 - M36-M42) M1-M3 Deel I. Inleiding 4. Evenwichtige afweging van belangen in de onderneming (D2, H1 - M4-M6)5. Privacy en persoonsgegevensbescherming in de onderneming - voorwaarden rechtmatige verwerking (D2, H2 - M7-M9),6. Veiligheid en bescherming van bedrijfsinformatie - voorwaarden voor controle en toezicht (D2, H3 - M10-M12). Deel IV. Naar een geïntegreerde privacybescherming Naar een gentegreerde privacybescherming van werknemers in de onderneming Een juridische analyse van het verenigbaarheidsprincipe uit het persoonsgegevensbeschermingsrecht op het werk Naar een geïntegreerde privacybescherming van werknemers in de onderneming Een juridische analyse van het verenigbaarheidsprincipe uit het persoonsgegevensbeschermingsrecht op het werk 15. Afronden onderzoek - schrijven conclusie (D5 - M47)16. Publieke verdediging (M48)
Create Your Free Infographic!