Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 TimeLine 1900-1920 ...20.yy 1920-1940 1940-1960 1980-2000 2000-... 1960-1980 REKLAM. anadolu university ON: Dikkat---İlgi--- İstek--- Eylem.KN: Radyo (+ Basılı Reklam)DK: Satış ve Etki KK: Etki Temelli Modeller; AID, AIDA, AIDAS, AIDCA...Marksist KuramFrankfurt OkuluŞikago OkuluMS: Ürün-Bilgi Formatı ON: Propaganda, Tüketici, Ölçümleme (+Psikoloji)KN: TV, Tüketici Merkezcilik, Yaratıcı Devrim (Motivasyon Araştırmaları; farkındalık, kavrama, inanç)DK: Tutum (AIDA +kabul etme, tercih, niyet, değerlendirme, deneme, karar verme, sunum, hatırlama, tanıma, maruz kalma, güdülenme, benimseme, dağıtım, çağrışım), PragmatizmKK: Etkiler Hiyerarşisi, DAGMAREtkin - Edilgen İzleyici Kuramları İki Aşamalı Akış Kuramı, Ekme Kuramı Teknolojik Belirlenimcilik, Bilişsel Çelişki Bilgi İşleme Kuramı, Yeniliklerin YayılımıYapısalcılık (metin, anlam, dil ve göstergebilim) Birmingham Ekolü, Feminist Teori Post-moderniteLavidge & SteinerMS: Ürün (+USP +İmaj), Strateji, Bilgi X Transformasyonel, Execution ON: TutumKN: Yaratıcı DevrimDK: İlginlik (Bilişsel ve duygusal işleme, yaratıcılık, tutum, satın alma niyeti, davranışsal yaklaşım, rekabet, reklam kirliliği)KK: FCB, ELM Bilişsel Tepki Gündem Belirleme Suskunluk Sarmalı Kullanımlar ve Doyumlar Bilgi Açığı VALS+ VALS (2)Bernbach "how we say?" & David Ogilvy what we say?”MS: Tüketici +Konumlandırma (+Simon, Shimp), Kişiselleştirme, Lifestyle ON: Freedom (+Post-modernite)KN: IMCDK: Marka, ŞüphecilikKK: FCB, ELM, Rossiter & Percy, VALS (2) İkna Bilgi ModeliNew Advertising Models (On demand, Engagement, Ad as service models) MS: Tüketici +Konumlandırma, Çekicilikler (+Baldwin, Pollay, Frazer, Puto & Wells, Laskey, Day & Crask, Johar & Sirgy, Moriarty, Laskey, Fox & Crask), Lifestyle ON: Sosyal Medya, Nöromarketing, UGC, Yeni mecralar (+anywhere)KN: Web 2.0+ Web 3.0, NöromarketingDK: Etkileşim, Cross+multi media, Green World+ Minimalist+ Surreal languageKK: New Advertising ModelsVakratsas & Ambler (Hierarchy Free, Pure Affect Model, Market Response Model, Cognitive Information, Persuasive Hierarchy, Integrative Model)MS: UGC (+Sosyal dil) 21.yy Kısaltma Sözlüğü:*ON: Odak Noktaları*KN: Kırılma Noktaları*DK: Dikkat Çekenler*KK: Kavramsal veKuramsal Çerçeve*MS: Mesaj Stratejileri kim demiş? kime demiş? ne demiş? satılır ki bu!.. *İletişim Bil. Fak. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD DR satsın yeter! bana reklamını söyle; sana ideolojini söyleyeyim! geldik mi? geldik mi? 22.yy... ON: PropagandaKN: Ekonomik Buhran (+ TV)DK: Etki (+Tutum)KK: Etki Temelli Modeller; AIDCA, NAIDASPsikanalitik KuramŞema KuramıLasswellHovlandMS: Ürün-Bilgimaj Formatı
Create Your Free Infographic!