Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Pek çoğumuz çocukların şiddet içeren filmleri ya da haber programlarını izlememesi gerektiğini düşünürüz,ama aynı hassasiyeti ''masum'' çizgi filmler konusundagöstermeyiz.Henüz hayal ile gerçeği ayırt etme olgunluğuna erişmemiş 0-6 yaş grubuçocukların büyük oranda gördüklerinin etkisiyle kendilerine bir dünya kuruyorlar,hem benlik oluşumu,hem kişilik gelişimi, hem de kültürleşme gibi bireysel gelişim süreçlerindeçizgi film önemli rol oynamaktadır.Medya ve çocuk konusunda yapılan çalışmalarson dönemlerde medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır. ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ1)Şiddete Yönelme :Yapılan araştırmalarda şiddet içerikli film izleyen çocukların daha fazla kavga ettikleri,daha gergin ve agresif oldukları gözlemlenmiştir.Ayrıca ebeveyn ve arkadaş ilişkilerinde gergin, sabırsız ve asi oldukları ortaya çıkmıştır.2)Bilişsel fonksiyonlarını köreltme /azaltma :Yine bir araştırmaya göre günde ortalama 3-4 saat çizgi film izleyen çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktif rahatsızlığı geliştirme olasılıkları diğerlerine göre %30 ile %40 daha fazla ortaya çıkmıştır.3)Gerçeklikten kopma :Çizgi film karakteriyle özdeşen çocukların sosyal ilişki kurmada zorlandıkları ve yalnız olmayı seçtikleri görülmüştür.4)Güvenli davranış azalması ve risk artışı :Çizgi filmlerin içeriğinde olan uçma ,kaçma davranışları gerçek hayatta da olabiliceğini varsayıp bunları deneyebili ve sağlıklarını riske atabilirler.
Create Your Free Infographic!