Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Çocukların kendilerini tanıyabilmelerine yardımcı olur: İzledikleri çizgi filmlerde kendi fiziksel özelliklerine uygun karakterler bularak cinsiyet ayırımını ve bunun getirdiği farklılıkları anlarlar. Örneğin; erkek çocuklarının çizgi filmlerde maç yapması kız çocuklarınınsa genelde pembe renkte giyinip daha naif olmaları buna örnektir.Çocukların kişiliklerini geliştirebilmelerine ortam hazırlar: Eğitici çizgi filmlerde verilmek istenen mesajlar çocukların kişiliklerini oluşturmada etkilidir. Yardımseverlik, paylaşma, kendini ifade ederek istediklerini ya da istemediklerini dile getirme bunu yaparken de üslubu düzgün kullanabilme gibi kişiliksel yönden gelişirler. Çocuk hayal dünyasınıgeliştirerek bir olaya tek bir bakış açısıyla değil birçok bakışaçısıyla değerlendirmeyi öğrenir.Çocuklara düşünme, sorgulama ve eleştirme fırsatı verir: Çocuklar çizgi filmleri izlerken kendi yaşamlarıyla karakterlerin yaşamlarını karşılaştırırlar ve böyle sorgulamaya ve eleştirmeye başlarlar. Ailesinde hakaret etmeden diyalog kurmayı öğrenen bir çocuk izlediği çizgi filmde hakaret içerikli bir sahne gördüğü anda eleştirel bir tutuma girerek bunun doğru olup olmadığını kendi içinde sorgular. ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ Günümüzde en yaygın kitle iletişim aracı olan televizyon insanlara hem görsel hem de işitsel olarak uyarıcı durumundadır. Bunun sonucu olarak da dünyaya açılan bir çeşit pencere görevini üstlenerek birçok evde başköşededir. Ülkemizde de son yirmi yıl içerisinde televizyonun maddi açıdan ucuzlaması ve herkesin alabileceği bir fiyata inmesi, özel kanalların açılması,kablolu yayınların yaygınlaşması televizyonun bireyler üzerindeki etkilerinin arttığını düşündürmektedir. Bu etki en çok da çocuklar üzerindedir. Televizyonun çocuklar üzerinde olumsuz etkilerinin yanı sıra olumlu etkileri de vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:Güdüleyici, eğlendirici ve öğretici nitelikleri: Herkesin de bildiği gibi televizyon çoğu çocuk için en büyük eğlence kaynağıdır. Televizyonun karşısındayken resmen dünyayla bağlantılarını kesip yüzlerinde hafif bir gülümsemeyle izlerler. Ama fark etmezler ki izledikleri çizgi filmler, programlar onları eğlendirirken bir yandan da öğreticilik görevini üstlenir. Örneğin; Deprem Dede adlı çizgi film çocukları görselliğiyle eğlendirirken deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasını anlatarak mini bir çizgi film ile onları doğal afetler konusunda bilinçlendirmiş ve yapılması gerekenleri öğretmiştir. Bu dönem ilkokul çocuklarında deprem tatbikatı yaparken sınıf ortamında nasıl davranmaları gerektiğini bu çizgi filmden öğrendikleriyle uygulamışlardır. Çevresini yeni tanımaya başlayan çocukların içinde nesne ve objeleri tanıyarak isimlerini tam telaffuz edebilmelerini de sağlamaktadır. Bazı çizgi filmlerde kullanılan şarkılarla öğretme yöntemi de çocuğun müzikal yönünü geliştirir.Uzak yerler ve dünya hakkında bilgileri arttırır: Çocuklarda en büyük özellik merak duygusu ve hayal etme gücünün sınırsızlığıdır. Küçük yaş grubundaki bazı çocuklar diğer insanların nerede yaşadıklarını, neden bazılarının farklı renkte olduklarını, giyim tarzlarının neden kendileri gibi olmadığını merak ederler. İşte bu soruları sormaya başlamalarındaki büyük etmenlerden birisi televizyonda izledikleri programlardır. Örneğin; milli bayramlarda ekranlarda gösterilen her dinden, her renkten, her milletten çocukların olduğu programlar bu duruma örnektir. Ayrıca her çizgi film ayrı iklimlerde, coğrafyalarda oluşturulduğu için çocukları yaşadıkları yerler dışında da yerler olduğunun bilincine vardırır.Olumlu davranışlar sergileyen modeller sunar: Her çizgi film şiddet içerikli değildir. Günümüzde de bazı çizgi filmler çocuklar için örnek model oluşturması için kasıtlı kareler vardır. Örneğin; yerli yapım olan Pepede aile bireylerinin birlikte vakit geçirmesi, işbölümlerinin yapılması, kardeşiyle ilgilenmesi, büyükanne ve büyükbabasına karşı saygılı olması, ailede birbirlerine karşı olan üslup ve tutumları da bunlara örnektir. Susam Sokağı çizgi filmi toplumsal erdem ve değerleri kazandıran çizgi filmdir.
Create Your Free Infographic!