Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Toplumların geleceği olan çocuklar günümüzün en yaygın ve etkin kitle iletişim aracı olan televizyondan büyük ölçüde etkilenmektedirler. Televizyondan etkilenme düzeyleri çocukların yaşlarına, gelişimlerine, ailesel ve çevresel faktörlerine, izledikleri programların içeriklerine bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri, olumlu olduğu kadar olumsuz da olabilmektedir. Önemli olan televizyonun doğru ve bilinçli bir biçimde kullanılmasıdır. (Doç. Dr. Güven Büyükbaykal) Bu konuda ailelere önemli görevler düşmektedir. Yapılan araştırmalar çocukların 18. aylarından itibaren televizyondan gelen uyaranlara kısa süreli de olsa ilgi gösterdiğini ancak izleyici olarak adlandırmalarının ancak 2.5 yaşlarından sonra olduğunu göstermektedir. 2.5 yaş itibariyle çocuklar gördükleri (izledikleri) olay ve davranışları taklit etme yetisine de sahip olurlar. Bu yaş çocuklarının ilgisinin hızlı efektlerle değişen sahnelere sahip çizgi filmler olduğu göz önünde tutulduğunda, bu yapıtları taklit eden ve bu yapıtlardan öğrenen çocukların hayatında çizgi filmlerin önemini görürürüz. 36 yaş arası çocuklarda ise bu rolün önemi daha da artar çünkü araştırmalar bu yaş grubu çocuklarının televizyon ve dolayısıyla çizgi film izlerken artıkanlam arayışı içinde olduklarını ortaya çıkartmaktadırlar. (Uzman Psikolog Aslı Akkan ) Çizgi filmlerin etkilerini dört ana başlık altında inceleyeceğiz. Bunlar: o Çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri o Çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri o Çizgi filmlerin çocukların fiziksel özellikleri üzerindeki etkileri o Çizgi filmlerin ürün satışları üzerindeki etkileri Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerine ne düşse iz bırakır. (Haim Jinott)
Create Your Free Infographic!