Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUKLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİÇocuklar büyük ve küçük kaslarını çeşitli oyunlar yoluyla geliştirirler ve kasların koordineli bir şekilde çalışmasında oyunun yeri yadsınamaz.Çocuk pek çok hareketi oyun yoluyla kendiliğinden öğrenir ve hareket yeteneği gelişir. Çizgi film izleyen çocuk devamlı televizyonun karşısında,televizyona odaklanmış şekilde durur ve hareket etmesi çok kısıtlıdır.Çocuğun kaslarını geliştirebileceği en önemli dönemde çizgi filmeyönelmesi çocuğun hareket yeteneğini sınırlar ve çocuğun belli hareketleriyapmasını kısıtlar. Bu yüzden çocuk çizgi filmlere çok fazla bağlıkalmamalı ve çizgi film izleyecekse bile bu çok fazla uzamamalı oyuna da zaman ayırması sağlanmalıdır. ÇİZGİ FİLMLERİN ÜRÜN SATIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİİzleyici kavramının çocuk izleyicilerle sınırlı tutulması durumunda, etki boyutları çok daha derin olabilmektedir. Çünkü çocuklar Televizyon enformasyonlarına savunmasız şekilde maruz kalan, sosyal, fiziksel, psikolojik olarak da bu iletilerden en fazla zarar gören kesimi oluşturmaktadır. Aslında ailenin temel sosyal kurum olduğu toplumlarda, çocuk davranışlarının olgunlaşmasının referans kaynağını aile oluştururken, günümüz toplumlarında aileler, bu kaynağı başta televizyon olmak üzere kitle iletişim araçları ile paylaşmak durumundadırlar.Reklâmların yayın periyotlarının ve ikna stratejilerinin çocukların tüketim seçimlerinde de etkili olduğu söylenebilir. Kural, yasa, teamül gibi yazılı maddelerle çerçevelenmeye çalışılan televizyon ve çocuk ikilemi, tüm bu yasal uygulamalara rağmen yayın ihlallerine uğramaktadır. Günümüzde bu olumsuzluklara birçok televizyon kanalındaki programlarda, reklâmlarda, çizgi ve sinema filmlerinde, kısaca televizyon sunumlarının her türünde sıkça tanıklık edilmektedir. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Öğr. Gör. İhsan KURTBAŞ Küçük yaşta çocukların oynadığı bu oyuncağın özelliği Barbienin ayakkabı sevdalısı olduğudur. Özellikle vurgulanan bu özellik 3-11 yaşlarındaki çocukların gerçekte sahip olmadıkları bir özelliktir. Bu ürün çizgi filmler yoluyla çocukların dikkatini çekmekle birlikte bu ürün sayesinde deayakkabılara ilgi çekilmektedir.Günümüzde özellikle Pepee çizgi filmleri çocukların en çok izlediği çizgi filmlerdir. Dışarıda satılan ve çocuklara hitap eden, battaniyeden,bebeğe,kalemden,deftere hatta elektronik eşyalara kadar Pepee ve daha birçok çizgi film karakterini görebiliriz.Kuşkusuz ki çocuklar ailelerinin göz bebekleridir ve aileleri onların her istediklerini vermek ister. Bunu üreticiler de bilmektedir ve ürün satışlarında çocuklar büyük bir pazar oluşturmaktadır. Bağımsız veanalitik düşünce yetisi olmayan bu yaş grubunu etki altına alma yolu çizgi filmlerden geçmektedir. Etrafınıza baktığınız zaman Pepeeli oyuncakları elde etmek için ailesine her türlü ısrarda bulunan çocukları fark edebilirsiniz. Üreticilerin, çocuklarımızı “çılgın tüketiciler haline getirmeye çalışmalarının farkında olmalı ve bu çizgi filmlere biraz da bu açıdan yaklaşmalıyız.
Create Your Free Infographic!