Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Yayıncıların ve devletin(RTÜK) sorumluluğu; çocuklara yönelik yapılan programları daha sık denetleyerek çocuklara uygun olup olmadığını araştırmalıdırlar. Daha çok çocukların gelişimlerine yönelik şiddet içermeyen, cinselliğin ağır basmadığı, kaygı ve korku yaratmayan programlar seçilmelidir.Ayrıca toplum olarak eleştirel televizyon izleme becerileri edinmeliyiz. Bir televizyon programına kim hazırlamış, niçin ne amaçla, bundan kimin kazancı var, kim kaybediyor sorularını sormalı ve verileri sosyal, politik ve ekonomik yönleriyle değerlendirebilmeliyiz. Televizyonun etkisi her çocuk üzerinde aynı değildir. Televizyonun çocuklara etkileri:· Çocuğun gelişimsel özellikleri ve cinsiyetine· Ailesel özellileri ve sosyoekonomik çevresine · Çocuğun mizaç özelliklerine bağlıdır. ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİHenüz hayal ile gerçeği ayırt edemeyen büyük oranda gördüklerinin etkisiyle bir dünya kuran 0-6 yaş grubundaki çocukların, hem benlik oluşumu hem kişilik gelişimi hem de kültürleşme gibi bireysel gelişim süreçlerinde çizgi filmler önemli bir yer teşkil etmektedir. Günde yaklaşık dört saat televizyon karşısında kalan çocuğun kültürel etkileşim konusunda çizgi filmlerdeki davranış kalıplarını, düşünce tarzlarını, model olabilecek kişilerin genel özelliklerini benimsemesi kaçınılmazdır.Medya ve çocuk konusunda yapılan çalışmalar son dönemlerde medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle şiddet ve cinsellik bu anlamda en fazla incelenen konular arasında yer almaktadır.Pek çoğumuz çocukların şiddet içeren filmleri ya da haber programlarını izlememesi gerektiğini düşünürüz, ama aynı hassasiyeti "masum" çizgi filmler konusunda göstermeyiz. "Oysa burada başka bir tehlike başgösteriyor. Örneğin, Tom ve Jerry tüm bir film boyunca birbirlerini yiyor, kafalarını yüzlerce kez tavana çarpıyor, vücutlarının üzerinden tanklar geçiriyorlar. Fakat sonuçta bir şey olmuyor ve bu sonuçsuz şiddet, çocukların hafızalarında, yumruklanan ya da yüksekten atılan canlıların silkelenip yeniden hayata dönebilecekleri yönünde bir mesaja dönüşüyor..." Böyle bakınca, Can Dündar'ın dediği gibi, "Tom ve Jerry'yi ekrana sürerken, belki de şiddete sevimli bir maske giydirmiş ve çocukların bilinçaltına işlemiş oluyoruz."Çocuğun şiddet içerikli filmlerde gördüğü figürler trajik sonuçlar da ortaya çıkarabilmektedir. Fakat araştırmalar, ebeveynlerin medyadaki şiddete karşı takındıkları tutumların, bu şiddetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebildiğini göstermiştir.
Create Your Free Infographic!