Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Tujuan - Menerapkan nilai dan sikap positif, etika dan profesionalismedi kalangan pelajar.Merangkumi - Kebolehan pelajar untukmengintegrasikan kesan ekonomi,alamsekitar dan sosio-budaya dalam amalanprofesionalisme. HASIL PEMBELAJARAN HP PENGENALAN HHHC9401 NILAI, SIKAP, ETIKA DANPROFESIONALISME HHHC9401 - NILAI, SIKAP, ETIKA DANPROFESIONALISME Berkebolehan melaksanakan tugasan secara berintegriti, amanah dan membuat keputusan secara bijaksana berdasarkan etika dan profesionalisme. PENGLIBATAN 1)PESTA KONVOKESYEN UKM KE-42-Nadzirah binti Jasni ( Timbalan Setiausaha 1)-Siti Nur Arina binti Hasnudin ( Timbalan Setiausaha 2-Nurizulaine binti Mohd Kharuddin ( AJK Protokol )-Aimi Nadira binti Mohd Safie ( AJK Protokol )2)PROGRAM 3R UKM-Nadzirah binti Jasni-Siti Nur Arina binti Hasnudin-Nurizulaine binti Mohd Kharuddin-Aimi Nadira binti Mohd Safie-Nurul Nadia binti Zamri AKTIVITI SEPANJANG PROGRAM PESTA KONVOKESYEN UKM KE-421) Tugas Setiausaha-Minit mesyuarat, surat rasmi, surat pelepasan, laporan akhir program.-Memastikan kedatangan ajk2) Tugas AJK Protokol-Mengendalikan majlis perasmian dan penutup-Menjemput tetamu dan vip ke majlis-Menjadi usher majlisMenyediakan text majlis 2)PROGRAM 3R UKM-Mengedar risalah Program 3R UKM kepada orang ramai-Menerangkan mengenai program 3R UKM- Merakam video sebagai pembuktian IMPAK PROGRAM : 1)PESTA KONVOKESYEN UKM KE-42-Memupuk nilai, sikap, etika dan profesionalisme dalamdiri sepanjang menjalankan program-Memupuk nilai baik dalam diri masyarakat melalui aktiviti yang dijalankan-Membari sumbangan kepada perancangan dan menyelaraskanhasil usaha kumpulan serta menjalankan tugas masing-masing2)PROGRAM 3R UKM-Memupuk rasa tolak ansur antara ahli kumpulan dalam menjayakan program-Menggunakan tatacara yang baik dalam menyampaikan maklumatkepada orang ramai
Create Your Free Infographic!