Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 S'alimenta de les tiges tendres de la planta d'arròs, afectant el seu posterior creixement. Està considerada una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món per la seva afectació al conreu de larròs. El dany principal, en les regions del món on el cargol poma hi és present com a plaga, és la ingesta de les plàntules darròs. Els seus ous són tòxics, per això no tenen depredadors naturals. Caragol poma Caragol poma Pomacea insularum és un cargol procedent de Sud Amèrica. Sabies que...- Té el penis gairebé tan llarg com el seu cos.- Es pot saber el sexe del caragol només mirant la tapa (opercle). Les femelles tenen l'opercle còncau i pla, mentre que els mascles el tenen convex. El caragol poma és un mollusc gasteròpode aquàtic de la família Ampullaridae. Aquesta família es caracteritza per tenir tant pulmons com brànquies. Totes les introduccionsdel caragol fora de la seva àrea d'origenes deuen a la mà humana. SHAN PRES MESURESActualment la Unió Europea ha prohibit la importació, cria i tinència de qualsevol espècie de cargol poma a tot el territori europeu. Al delta, és possible que els caragols fossin abandonats ,aquestes espècies eren comprades com a mascotes per a aquaris. A diferència dels caragols de terra, què són hermafrodites, el caragol poma té els sexes separats . Les femelles poden conservar l'esperma durant mesos i anar fecundant els ous a mesura que ponen. Un cop són adultes, les femelles sempre contenen ous al seu interior
Create Your Free Infographic!