Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Federalists Favored and supported the Constitution Essència i lloc de lasaviesa a la ciutat perfecte La ciutat perfecte és savia, coratjosa,temperada i justa. Episteme Doxadialèctica La temprança Dominide si mateix, domini decerts plaers i passions. La persona s'ha d'encaminarcap a el que és bo. Ciutat temperada Governants "saviesa"Ànima racionalGuardians "fortalesa"Ànima irascibleProductors "seny"Ànima concupiscible Federalists vs. Anti federalists Federalists vs. Anti federalists Dualisme ontològic PLATÓ Ciutat idealTeoria del FILÒSOF-REIOrigensnecessitats, habitatge i vesimenta. Definició de coratgevalentia, conservador,no canvia. S'ha d'educar pertal d'aconseguir una ciutat justa. "Societat de qualsevolciutat és temprada quanels ciutadans són temprats" Determinació de la justícia:Tothom ha de fer allò per a què està naturalment dotat. Ciutat justa i harmoniosa. L'ànima té desitjos en si (set) i desitjos determinats.(beguda calenta, freda..)Té tres parts, RACIONAL (seny), IRASCIBLE (valentia) i CONCUPISCIBLE (temptacions).Control de l'ànimaHonrats, virtutNo control de l'animaVergonyós, vici Tres principis:1. Principi de racionalitat2. Principi de valor3. Criteris de justícia Una societat utòpica... *Món de les idees - Idees formes o essències- Raó - Vertader, real, arquetípic*Món sensible- Coses, objectes materials- Sentits- Aparent, ombres, còpies Anti Federalists ARISTOCRÀTICACLASSITATOTALITÀRIACOMUNISTA SÍMIL DEL GOSguardians = gossos- S'irrita al veure un desconegut encara que mai li ha fet mal.- S'alegra al veure un conegut encara que mai li ha fet cap bé. " Harmonia classes socials = justicia. Cada persona predestinada a un ofici " Governador = filòsof.Control de tot i estat màxim (existència).Treball per la comunitati igualtat econòmica. Who wanted a Bill of Rights? The Anti Federalists! Were in denial of the Constitution, opposed it Didn't think a Bill of Rights was necessary Stronggovernment!!! The Anti Federalists wanted a weak government because they thought the people would losemost of their power :( Wanted the Articles of Confederation to be amended Opposed the executive branch Feared that the president would gain too much power and it would turn into a Monarchy Wanted the executive branch Thought the Articles of Confederation shouldstay the same President is a great idea! Thought a large republic protected their individualfreedoms the best * Having a small republicwas the only way toprotect their rights Size of nation { } Size of nation By: Brianna MacEachern Alexander Hamilton,George Washington,Gouverneur Morris,James Madison,James Wilson Patrick Henry, Richard Henry Lee,George Clinton, Melancton Smith, Roger Sherman Resources:http://www.apstudynotes.org/us-history/topics/federalists-versus-antifederalists-/http://law.jrank.org/pages/5603/Constitution-United-States-FEDERALISTS-VERSUS-ANTI-FEDERALISTS.htmlhttp://faculty.polytechnic.org/gfeldmeth/chart.fed.pdf
Create Your Free Infographic!