Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 insaat 399 Tarım dısı Tarım 152 Sanayi 517 ilk kez is arayanlar 294 8 yıldan önce işten ayrılanlar 105 Education Agustos2014 Hizmetler 1467 istihdam edilenlerin sosyal güvenlikkuruluşuna kayıtlılık durumu isgücüne dahil olmayanların nedene göre dagılımı işteki durum Ekonomik Faaliyetler Tarım 5 815Sanayi 5 257insaat 1 964Hizmetler 13 277 toplam 26 313 Ücretli veya Yevmiyeli 17 176İsveren 1 223Kendi hesabına 4 469Ücretsiz Aile İşçisi 3 446 toplam :26 313 isteki durum ve ekonomik faaliyet 15+ Tarım Ücretli veya Yevmiyeli 649isveren 46Kendi hesabına 2 201Ücretsiz Aile İşçisi 2 920 Ücretli veya Yevmiyeli 16 527isveren 1 177Kendi hesabına 2 267Ücretsiz Aile İşçisi 526 Yükseköğretim 78,9 okur-yazarolmayanlar19,4 Meslek veya ticaret lisesi 65,1 Lise53,4 Lise altı egitimler 48,7 Egitim Durumuna göre isgücüdurumu Daha önce calıstıgı ekonomik faaliyete göre issizler is aramayıp,calışmaya hazır olanlar 2 486is bulma ümidi olmayanlar 585diger 1 901mevsimlik çalısanlar 90ev isleriyle mesgul 11 623egitim 3 976emekli 3 783çalışmaz halde 4 021 mevsim etkilerinden arındırılmıs temel isgücü göstergeleri
Create Your Free Infographic!