Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 VŠ nebo VOŠ? SI NO Režim školy Režim školy -převážně volnější režim-možnost studenta zvolit si předměty sám a vytvořit rozvrh-možnost studia více oborů současně-předměty jsou ohodnoceny kredity-studium je zakončeno promocí -režimem podobné středním školám-výuka je denní, rozvrh stanoven-účast na hodinách povinná-důraz kladen na praxi-předměty nebývají ohodnoceny kredity- studium je zakončeno tzv.absolutoriem Poplatky a délka studia Poplatky a délka studia - studenti státních VŠ neplatí poplatky-v soukromých VŠ se platí, podle stanovené výše-klasická doba studia bakalářského-3 roky-doba studia magisterského-2 roky-některé obory např. lékařské- až 6 let - VOŠ jsou zatíženy poplatkem-na státních školách v řádech tisíců ročně-na soukromých v řádech desítkách tisíců ročně-délka studia je obvykle 2 až 3,5 roku Prestiž Prestiž -jsou obecně více uznávány-v porovnání s VOŠ mohou být chápány jako vyšší vzdělání-možnost najít uplatnění i v zahraničí -dávají větší prostor praxi-více žádána v oblastech vyžadujícíchpraktické schopnosti-nejsou příliš uznávány v zahraničí Titul Titul -po dokončení studia titul Bc,-lze ho rozšířit na Mgr., Ing.-titul zařazuje studenty do vyšší platové třídy -absolvent se po dokončení studiastává diplomovaným specialistou (Dis.)-nezaručuje zvýšení platové úrovně-nemá takovou prestiž jako titulvysokoškoláka 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Počet studentů na VOŠ a VŠ za jednotlivé roky Legenda studenti vysokých škol studenti vyšších odborných škol Studio dentististo dott. Flavio Trapè vs. www.vysokeskoly.cz www.czso.cz
Create Your Free Infographic!