Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 TIDAK DITANDATANGANI OLEH PEMBEKAL& PENERIMABEKALAN ATAU PERKHIDMATAN. TIDAK DITANDATANGANI OLEH PEMBEKAL& PENERIMABEKALAN ATAU PERKHIDMATAN. BAGAIMANA TANGGUNGAN BELUM SELESAI (TBS) WUJUD? PUNCAKELEWATAN double click to change this title text! LOINVOISDOKUMEN SOKONGAN LEWAT DIHANTARKE UNIT KEWANGAN SELEPAS PEMBEKALAN/PERKHIDMATAN TELAH DITERIMA LO/INVOIS/DOKUMEN SOKONGAN LEWAT DIHANTARKE UNIT KEWANGAN SELEPAS PEMBEKALAN/PERKHIDMATAN TELAH DITERIMA PEMBAYARAN MELEBIHI 2 MINGGU DARI TARIKH PESANAN TEMPATAN (LO)DIKELUARKAN. DIKEMBALIKAN BERSAMA INVOIS YANG TELAH DISAHKAN SEBELUM HARI BEKERJA TERAKHIR BAGI SETIAP BULAN DAN SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI. DIKEMBALIKAN BERSAMA INVOIS YANG TELAH DISAHKAN SEBELUM HARI BEKERJA TERAKHIR BAGI SETIAP BULAN DAN SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI. PASTIKAN PEMBEKAL MAMPU MEMBERIKANBEKALANPERKHIDMATAN DENGAN KADARYANG SEGERA, MENEPATI MASA DAN MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK . PASTIKAN PEMBEKAL MAMPU MEMBERIKANBEKALAN/PERKHIDMATAN DENGAN KADARYANG SEGERA, MENEPATI MASA DAN MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK . INVOIS YANG DIHANTAR BERSAMA LOPERLU DIAKUI SAH DAN RASMI DANDISAHKAN DULU SEBELUM DIHANTARKE UNIT KEWANGAN BAGI TUJUANPEMBAYARAN. SELAIN ITU SEGALADOKUMEN SOKONGAN LAIN SEPERTISALINAN SSM, SEBUT HARGA DANPENYATA BANK SYARIKAT PERLUDITANDATANGANI DANDISAHKAN BETUL DAN RASMI. BAGI PEMBELIAN ASET PESANAN TEMPATAN (LO)WAJIB DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI PENERIMAASET YANG DILANTIK DAN PERLU DISERTAKANSALINAN SURAT PERLANTIKAN PEGAWAI PENERIMAASET YANG TELAH DITANDATANGANI DANDISAHKAN BETUL DAN RASMI. BAGI PEMBELIAN ASET PESANAN TEMPATAN (LO)WAJIB DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI PENERIMAASET YANG DILANTIK DAN PERLU DISERTAKANSALINAN SURAT PERLANTIKAN PEGAWAI PENERIMAASET YANG TELAH DITANDATANGANI DANDISAHKAN BETUL DAN RASMI. BAGI PERKHIDMATAN PENGINAPAN LO DANINVOIS PERLULAH DIBAWA PULANG SENDIRIOLEH PEGAWAI YANG MENGINAP BAGI PERKHIDMATAN PENGINAPAN LO DANINVOIS PERLULAH DIBAWA PULANG SENDIRIOLEH PEGAWAI YANG MENGINAP BAGAIMANA BOLEHDIELAK KELEWATANPEMBAYARAN ? DIKEMBALIKAN KEPADA UNIT KEWANGAN DALAMTEMPOH MASA 30 HARI. DIKEMBALIKAN KEPADA UNIT KEWANGAN DALAMTEMPOH MASA 30 HARI. INVOIS DAN DOKUMEN SOKONGAN PERLU DISAHKANDULU SEBELUM DIHANTAR KE UNIT KEWANGAN INVOIS DAN DOKUMEN SOKONGAN PERLU DISAHKANDULU SEBELUM DIHANTAR KE UNIT KEWANGAN INVOISDOKUMEN SOKONGAN TIDAK DITANDATANGANIDAN DISAHKAN BETUL DAN RASMI INVOIS/DOKUMEN SOKONGAN TIDAK DITANDATANGANIDAN DISAHKAN BETUL DAN RASMI PERKONGSIAN ILMU BILANGAN 11/2014 | TARIKH 11 DISEMBER 2014 | SUMBER RUJUKAN : ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP95) APAKAH TANGGUNGAN BELUM SELESAI?
Create Your Free Infographic!