Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Розділ нерухомого майна БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА Встановлення факту відповідності (невідповідності) будівлі проекту вимогам ДБН Визначення ринкової вартості нерухомого майна Визначення розміру матеріальної шкоди, завданої внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу НЕЗАЛЕЖНА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА Розділ земельної ділянки Визначення вартості земельних ділянок Визначення меж земельних ділянок Визначення порядку користування земельними ділянками Визначення відповідності фактичної площі і меж земельних ділянок правовстановлюючим документам ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА аналіз дотримання підприємством чинного законодавства з питань охорони навколишнього середовища встановлення ступеню впливу підприємства на атмосферне повітря, поверхневі та ґрунтові води, ґрунти визначення умов, які спричинили до негативного впливу підприємства на навколишнє середовище ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА Перерахунок відсотків по кредиту Встановлення розміру заборгованості підприємства Встановлення вартості майна та визначення розміру прибутку підприємства Визначення ринкової вартості товару Визначення технічного стану обладнання ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА Встановлення розміру матеріальної шкоди при залитті Виділ частки з спільного майна Оцінка вартості ремонту обладнання
Create Your Free Infographic!