Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 PERFECT PLANNERS PERFECT PLANNERS RODZAJ STRATEGII RODZAJ STRATEGII wobeckonkurentów Poprawa jakości obsługi klientai wzrost jego zadowolenia z usług Wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności firmy Wzrost ilości kontaktów handlowych reklama +20% udział w rynku +5% strategia aktywna-strategia selektywnegooddziaływania na słabe strony konkurentów CEL STRATEGICZNY CELEOPERACYJNE aplikacja mobilna KPI gra miejska wobecdostawców strategia intensywna długotrwała-dostawcy usług standardowych strategia intensywna krótkotrwała-dostawyusług niestandardowych fazarozwoju rynku strategie pretendentów- strategia ataku wymijającego-faza wzrostu Poprawa jakości obsługi klientai wzrost jego zadowolenia z usług Wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności firmy Wzrost ilości kontaktów handlowych produktowo- rynkowa strategia rozwojuproduktu Poprawa jakości obsługi klientai wzrost jego zadowolenia z usług Wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności firmy komunikacjimarketingowej strategia informująca o nowym produkcie lub usłudze-etap I strategia aktywizującazainteresowanie produktem i zachęcenie do nabycia-II etap Poprawa jakości obsługi klientai wzrost jego zadowolenia z usług Wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności firmy
Create Your Free Infographic!