Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 FATURA MDAHALE EKLLERİ FATURA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1Faturada mdahale edilecek service belirlenir,2Tutara mdahale tutar yazlr ( Tutarn tamam veya bir ksmna mdahale opsiyonu bulunmaktadr)3Tutar belirlendikten sonra , iptale konu olan neden seilir,4Task id veya ilgili onay maili attach edilir ve ilem tamamlanr.5Mdahale tutar 256 TL ise Solarim kapsamnda onay mekanaizmas devreye girer 1-Faturada müdahale edilecek service belirlenir,2-Tutara müdahale tutarı yazılır ( Tutarın tamamı veya bir kısmına müdahale opsiyonu bulunmaktadır)3-Tutar belirlendikten sonra , iptale konu olan neden seçilir,4-Task id veya ilgili onay maili attach edilir ve işlem tamamlanır.5-Müdahale tutarı >256 TL ise Solarim kapsamında onay mekanaizması devreye girer AS IS AS IS TO BE TO BE FATURA DZELTME(KISM PTAL) FATURA DÜZELTME(KISMİ İPTAL) FEE ( KRED & BOR GRİŞ ) FEE ( KREDİ & BORÇ GİRİŞİ ) 1Kredi girilecek servise ait ba ( Billing accound id ) seilir,2Kredi tutar seili,3Hangi servise istinaden kredi girilecei seilir ( GL code )4lemin hangi task id veya onay mailine istinaden yapld seilir.5Girilen tutara gre Solarium devreye girer ve onay mekanizmas alışr. 1-Kredi girilecek servise ait ba ( Billing accound id ) seçilir,2-Kredi tutar seçili,3-Hangi servise istinaden kredi girileceği seçilir ( GL code )4-İşlemin hangi task id veya onay mailine istinaden yapıldı seçilir.5-Girilen tutara göre Solarium devreye girer ve onay mekanizması çalışır. FATURA DZELTME(KISM PTAL+FEE) FATURA DÜZELTME(KISMİ İPTAL+FEE) Faturasnda x nedenden dolay hata olan müterinin gncelleme ilemi 2 yntemde yaplabilir.1As is deki gibi tutara onayla mdahale ederek,2MAYA'da yaptrlacak bir gelitirme ile müterinin hatal olduu tutara neden olan birim&blm btesinden tutarn denmesi salanr. Faturasında x nedenden dolayı hata olan müşterinin güncelleme işlemi 2 yöntemde yapılabilir.1-As is deki gibi tutara onayla müdahale ederek,2-MAYA'da yaptırılacak bir geliştirme ile müşterinin hatalı olduğu tutara neden olan birim&bölüm bütçesinden tutarın ödenmesi sağlanır. Gelecek dnemlerde ise fatura çkmamas istenen bir müteri iin veya YTS ye hatal ekilde konu olmu bedeller iinde bu yntem uygulanabilir.Gelecek dnem fatura çkmamas gereken müteri iin fee girilmez , faturalandrma yaplr , sonrasnda bteden tutar denir.MAYA'da yaplacak gelitirmede opsiyonel olarak bte blm ve kodu seim alan yaplacaktr.Blmler;1Satış2CC3ICT4CEM Gelecek dönemlerde ise fatura çıkmaması istenen bir müşteri için veya YTS ye hatalı şekilde konu olmuş bedeller içinde bu yöntem uygulanabilir.Gelecek dönem fatura çıkmaması gereken müşteri için fee girilmez , faturalandırma yapılır , sonrasında bütçeden tutar ödenir.MAYA'da yapılacak geliştirmede opsiyonel olarak bütçe bölümü ve kodu seçim alanı yapılacaktır.Bölümler;1-Satış2-CC3-ICT4-CEM
Create Your Free Infographic!