Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 VISÓ AMERICÀ És carnívor capaç d'alimentar-se d'una gran varietat d'espècies, gràcies aaixò és un seriós competidor d'altresdepredadors autòctons. És un mustèlid originari d'Amèrica del Nord Es va introduir a Catalunya a principisdels '70 com a animal domèstic engranges. El seu pelatge és de color negre o marró fosc, acostuma a pesar uns 1,25 Kg. És entre 3 i 6vegades més gran que les llúdrigues. És un mamífer Els mamífers són un grup de vertebrats que es caracterítzen pel seu pelatge i per amamantara les seves cries.Acostumen a tenir dents especialitzades,tres ossets a l'orella (martell enclusa iesterp) i presenten articulacions a la mandíbula. Es divideix en tres infraclasses:-Prontoterids (que posen ous)-Metateris (sac gestacional al ventre)-Euterids (desenvolupen placenta) Gran varietat morfològica degut a la gran colonitzaciód'hàbitats. Tenen els sentits desenvolupats,els més importants són: l'oïda i l'olfacte. Viu en Zones d'alta muntanyai habitats semblants als americans constituïts percursos i masses d'aigua ambabundant vegetació. Habitat Donada la seva gran capacitat de reproducció i la seva agressivitat, provoca una acceleració en el procés dedesaparició dels visons autòctons. I també altera la cadena tròfica del ecosistema.a més ha tingut un paper molt important en l'extinció del'almesquera. Impacte en el medi Les invasions d'espècies no autòctones causen unimpacte econòmic de grans dimensions, ja que afectena moltes activitats humanes com la producció de collites,la producció d'animals domèstics, destrueixen ambfreqüència els aliments o altres productes emmagatzemats, etc. Micromamífers OcellsRèptilsPeixosArtròpodes (no insectes)InsectesFruits 17,718,03,5 1,4 6,7 33,2 20,5 Tipus de presa Freqüència relativa Alimentació Neixen desprès d'una gestació de unes 5 a 6 setmanesi el nombre de cries oscil·la entre 3 i 7 i arriben a laseva maduresa sexual als 9 mesos
Create Your Free Infographic!