Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 RESUM La petita Amèlia es fa gran REFERÈNCIA:PATI DE LLIBRES La història tracta sobre la petita Amèlia, una nena que viu en un món ple d'experiències, sensacions i emocions diferents, a mesura que va creixent. L' Amèlia va jugant i viatjant per diferentsescenaris com són l'espai, el jardí o la seva casa; amb elements de la seva vida diària.Durant tot aquest viatge, la nena experimenta i creix ella sola, fins que a l'última escena, s'adona de que ja és gran i que el seu món també ha canviat, ha arribat una germana petita... QUALITAT LITERÀRIA ADEQUACIÓ ALS LECTORS DIVERSITAT DE FUNCIONS Llibre senzill, amb un personatge només, el qual viatja per situacions conegudes pels infants d'aquestes edats i, a més de l'aparició de la repetició, la musicalitat i la rima per enriquir el text. Llibre Pop-up. PRIMERS LECTORS - Aprendre a saber llegir les imatges.- Aumentar els coneixements del món.- Tenir consciència dels diferents gèneres literaris.- Possibilitat de "ser un altre", de queels infants puguin experimentar el viatge que fa l'Amèlia. 4 ANYS ACTIVITAT El docent presentarà i llegirà el llibre en veu alta a la classe.Es farà una petita conversa daquells aspectes relacionatsamb el llibre durant la qual sorgiran possibles dubtes, matisacions i elements nous a partir del llibre.Ladult proposarà als infants que per grups petits de treball i, a partir de tres escenes del llibre, que seran entregades als infants en paper, hauran dinventar i recrear una novahistòria que tindran que explicar a la resta de companys.Aquestes històries seran enregistrades amb una gravadora de veu per tal de que els infants puguin gaudir en altresmoments de les seves produccions. Marta Calbet LucasGrup 62, Seminari A ASPECTES LITERARIS Text- Ric lèxicament. Rima i musicalitat als versos. Ús de recursos literaris ( humanitzacions, exageracions, metàfores, etc).- Estructura repetitiva. Inici de cada seqüència amb la mateixa frase i un escenari diferent. Final obert i sorprenent.- Narrador omniscient.Llibre com a objecte- Mida gran i material fort i resistent.- Format Pop-up.- Imatge acompanya l'acció.Imatge- Gran, que ocupa les dues planes.- Colors vius i intensos.- Tècnica del dibuix
Create Your Free Infographic!