Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Кіріктірілген бағдарламасы бойынша сабақ жоспарын құру Кіріктірілген оқу бағдарламасының ерекшелігін түсіндіру Оқу мақсаттарына сай сабақ жоспарын құру Негізге алатын құжат түрлерімен таныстыру Семина мақсат: Семинар мақсаты: Халықаралықмазмұндағы ақпаратпен қамтамасыз ету Бірнеше пәндердің кіріктірілуі және өмірмен байланыс. Шиыршық модель жас ерекшеліктеріне сай оқыту; Басты тұлға Оқушы білімді өмірмен байланыстыра алады;Заманауи жаңашыл ақпаратпен қамтамасыз етіледі;Өзіндік оқу мүмкіндігіне ие болады;Мақсат және күтілетін нәтижеге сай жұмыс жасайды. Тілдік және пәндік мақсатты сабақ жоспарына ендіру және жүзе асыру жолдарын қарастыру Ерекшелігі? Оқу мақсаттары Оқу үдерісіндегі бірізділіктіңкешенді жүзеге асуы;Дифференциалды оқытуды жоспарлаудың маңызы Оқушы білімді өмірмен байланыстыра алады;Заманауи жаңашыл ақпаратпен қамтамасыз етіледі;Өзіндік оқу мүмкіндігіне ие болады;Мақсат және күтілетін нәтижеге сай жұмыс жасайды. Оқушы білімді өмірмен байланыстыра алады;Заманауи жаңашыл ақпаратпен қамтамасыз етіледі;Өзіндік оқу мүмкіндігіне ие болады;Мақсат және күтілетін нәтижеге сай жұмыс жасайды. Оқу мақсаттарын тұжырымдауға ұсынылатын қимыл етістіктерін сабақ жоспарына ендіру Оқушы бойындағы ерекшеліктердіескеру;Оқушы бойындағы білік пен дағдыны дамыту; Оқыту үдерісіндегі құндылықтардыңжүзеге асырылуынжоспарлау
Create Your Free Infographic!