Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 RESUM La petita Amèlia es fa gran REFERÈNCIA:PATI DE LLIBRES La història tracta sobre la petita Amèlia, una nena que viu en un món ple d'experiències, sensacions i emocions diferents, a mesura que va creixent. L' Amèlia va jugant i viatjant per diferentsescenaris com són l'espai, el jardí o la seva casa; amb elements de la seva vida diària.Durant tot aquest viatge, la nena experimenta i creix ella sola, fins que a l'última escena, s'adona de que ja és gran i que el seu món també ha canviat, ha arribat una germana petita... ASPECTES LITERARIS QUALITAT LITERÀRIA Text- Ric lèxicament: rima i musicalitat als versos i ús recursos literaris (humanitzacions, exageracions,metàfores...)- Estructura externa i lineal: l'inici (comença amb la frase del títol i aquesta es repeteix al començamentde casa seqüència); final (positiu i obert, ja que apareixuna germana petita amb la qual haurà de compartir el món.- Narrador: heterodiegètic o omniscient, ja que no estàimplicat en la història, sinó que la conta en 3r persona.Llibre com a objecte- Mida gran i material fort i resistent.- Imatge i text ocupen les dues planes.- Imatge acompanya a l'accióImatge- Imatges grans que ocupen tota la plana - Colors vius i intensos.- Técnica del dibuix. ADEQUACIÓ ALS LECTORS DIVERSITAT DE FUNCIONS Llibre senzill, amb un personatge només, el qual viatja per situacions conegudes pels infants d'aquestes edats i, a més de l'aparició de la repetició, la musicalitat i la rima per enriquir el text. Llibre Pop-up. PRIMERS LECTORS - Aprendre a saber llegir les imatges.- Aumentar els coneixements del món.- Tenir consciència dels diferents gèneres literaris.- Possibilitat de "ser un altre", de queels infants puguin experimentar el viatge que fa l'Amèlia. 4 ANYS ACTIVITAT El docent presentarà i llegirà el llibre en veu alta a la classe.Es farà una petita conversa daquells aspectes relacionatsamb el llibre durant la qual sorgiran possibles dubtes, matisacions i elements nous a partir del llibre.Ladult proposarà als infants que per grups petits de treball i, a partir de tres escenes del llibre, que seran entregades als infants en paper, hauran dinventar i recrear una novahistòria que tindran que explicar a la resta de companys.Aquestes històries seran enregistrades amb una gravadora de veu per tal de que els infants puguin gaudir en altresmoments de les seves produccions. Marta Calbet LucasGrup 62, Seminari A
Create Your Free Infographic!