Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 My Name Nguyên Thanh Quý Nguyễn Thanh Quý Resume All about my life !- Past & Future- The Japanese Interpreter The Japanese Interpreter The job i want to be Ngày Quý bé nhỏ chào đời. :3 1993 2011 Tốt nghiệp THPT - YEA Nhập học trường Đại học Quang Trung Few month later 2015 Tốt nghiệp Đại học (Khá) Tháng 5 Tháng 6 Nhận bằng tốt nghiệp. Now Full Name Mọi thắc mắc liên hệ facebook Đôm Đốm Đêm Đông.https://www.facebook.com/thanhquy.asukida Nationality Date of birth Sex Address Phone Nguyễn Thanh Quý Việt Nam 04-01-1993 Chuẩn men 110/8 Lê Lợi - Quy Nhơn - Bình Định 0165.9140.521 Mồ côi việc làm Có ngoại hình dù không bằng Kenny Sang nhưng tự thấy cũng rất đẹp trai. Biết nhiều thứ nhưng không giỏi cái nào. Có kinh nghiệm hoạt động nhóm. Tham gia nhiều tổ chức xã hội. Được trang bị kiến thức vững vàng trêngiảng đường Đại học. Tình cách ôn hòa ( ít nói), khi đã hòa nhập thì nói nhiều chịu không nổi ( bạn bè nhận xét) Tự sướng bản thân : Personal Ability Tiếng Anh Tiếng Nhật Sử dụng máy tính Các nhóm xã hội và các kỹ năng ngoài - Thành viên của hội nhiếp ảnh Quy Nhơn.- Biết sử dụng 1 số nhạc cụ: sáo, harmonica, ghitar.- Nhất đẳng đai đen Teakwondo - WTF.- Thành viên đoàn phường Lê Lợi - Quy Nhơn.- Tham gia TNXK trường Đại học Quang Trung.- Biết sử dụng máy ảnh kỹ thuật số DSLR/- Sử dụng tốt Photoshop.
Create Your Free Infographic!