Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Adam Oehlenschläger 1779 - 1850 Adam Oehlenscläger var en dansk guldalder digter og forfatter af skuespil og teater. Han introducerede Danmark for den litterære tidsperiode Romantikken og fik titlen som "Danmarks Digterkonge", nogle steder endda "Nordens Digterkonge". I en ung alder mødte Adam Oehlenscläger den dansk-tyske filosof Heinrich Steffens, og blev her inspireret af det romantiske digteriske sprog som Heinrich Steffens brugte. De snakkede en sommerdag uafbrudt i 16 timer og Adam Oehlenschläger var derefter så inspireret, at han straks efter skrev det berømte digt Guldhornene. Adam Oehlenscläger var en dansk guldalder digter og forfatter af skuespil og teater. Han introducerede Danmark for den litterære tidsperiode Romantikken og fik titlen som "Danmarks Digterkonge",nogle steder endda "Nordens Digterkonge". I en ung alder mødte Adam Oehlenscläger den dansk-tyske filosof Heinrich Steffens, og blev her inspireret af det romantiske digteriske sprog som Heinrich Steffensbrugte. De snakkede en uafbrudt i 16 timer og AdamOehlenschläger var derefter så inspireret, at han straks efter skrev det berømte digt Guldhornene. Adams Oehlenscläegerspoetiske skrifter ogungdomsdigtning, der bl.a. indebærernaturens skønhed, gammelnordiske emner, organisme-tanken og ikke mindstharmoni er og bliver et højdepunkt i den danske litteratur. Adam Oehlenschläger skabte sit navn gennem sine første år som forfatter. Han skrev indtil kort før hans død, 70 år, og havde en lang og succesrig karriere, hvor han bl.a. også skrev det arabiske eventyr "Aladdin" og Danmarksnationalsang "Der er et yndigt land".
Create Your Free Infographic!