Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Controlen el 70% del mercat d'aliments EMPRESES Desgraven un 35% de l'Impost de Societats Incrementen les xifres de negoci i benefici: SOCIETAT Les seves campanyes mediàtiques confonen a les persones solidàries que volen acabar amb la injustícia. Amb aquestes col·laboracions les mateixes administracions i ajuntaments que són responsables de la vulneració dels drets humans es renten les mans. La beneficència promou l'assitencialisme PRODUCCIÓ Els Bancs d'Aliments minen encara més les vendes del petit comerç No segueixen cap criteri racional, ni de sostenibilitat Cada dia es destrueix menjar per evitar la caiguda dels preus XARXA D'ALIMENTS Davant d'això la és una alternativa on a través del suport mutu cobrim necessitats bàsiques,evidenciem les contradiccions del sistem en el qual vivim i les hipocresiesde les respostes institucionals. Els aliments son adquirits als supermercats ones col·loquen de manera estratègica els punts derecollida del Banc d'Aliments. Ens organitzem de forma assembleària i fem de lhoritzontalitat la nostramanera de funcionar i participar.Qualsevol persona pot participar en aquestprojecte: aturats, assalariats,joves, gent gran, de diferents països, etc... En xarxa, a través de la cooperació entre parades del mercat, botigues,petits comerços, colmados, petits distribuidors, etc... Les botigues aportenels aliments que creuen convenients i la Xarxa aporta el seu suport. Aixídoncs, gràcies als nostres cooperadors, obtenim els aliments que dun altremanera segurament acabarien llençant-se.Un cop recollits els aliments es trien i reparteixen entre tots els qui haginparticipat de lassemblea. Posteriorment, entre tots i totes, ens repartim elstorns de recollida per la setman següent i de totes les tasques que es necessitenpel funcionament del grup. COM FUNCIONEM? PER A QUÉ? QUAN? Per a texir una xarxa daliments i de suport mútu, per aprendre a autogestinar-nosconstruïnt així una veritable alternativa al sistema capitalista. La Xarxa d'Aliments es reuneix cada dimarts a les 19h al Banc Expropiat (Travessera de Gràcia 181).Recollida daliments dilluns i dimarts.Thi Esperem Suport
Create Your Free Infographic!