Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 2004 -2007 Đại hc Y Dược TP HCM 2013 -2014: Trao đổi, xây dng bài ca speaker SQL Tt Khá Công vic Trường THPT Sào Nam Ph thông K Năng tuquyenyds@gmail.com T: 0932090200Email: tuquyenydsgmail.com SN: 28101989 Qung NamĐa ch: 6122 Ph Lc, Tn Bnh, HCM ĐT: 0932090200Email: tuquyenyds@gmail.com SN: 28/10/1989 - Qung NamĐịa ch: 61/22 Phú Lc, Tân Bình, HCM - Gii nht sinh hc cp tnh.- Hc Bng Vallet (Pháp) - Hc bng Nguyn Vĩnh Niên dành cho CB Đoàn xut sc- Sinh viên 3 tt MED REP:- ESS: Level C- Nhi Đồng 2: MS: 100%, growth 59 %-Thng Nht: MS 51%, growth 58%- Total Performance sale: 106% 2012-2013: Giao tiếp - Thuyết trình Đại hc Gii quyết vn đề MED REP- ESS: level C- TAP: B+- Nhi Đồng 2: Cơ s b sung 16000 lọ/ thu chính 5000 l-Thng nht: *YTD: growth 54% * Follow up cht qui trình mua ngoài thu (khoa d trù -> TK Dược -> GĐ Công -> xin được s lượng 1000 l- Đảm bo cơ s thu Nhit đới, Thng Nht, NĐ2- Training nghiên cu, bnh hc, qui trình thu,competency cho Med rep mi- H tr MKT xây dng call mu cho chương trình NSC - Trưởng đội MHX qun 1 năm 2007 và Tnh xá Ngc Quang 2008.- Phát thuc t thin Định Quán/Đồng Nai; Lương sơn/ Bình thun..-Hưởng ng chương trình ca AZ: chy b vì bnh nhân ung thư, BN đái tháo đường 2007- 2012 Thích nghi NGUYN TH T QUYN NGUYN TH TÚ QUYÊN Làm vic nhóm T chc hi tho Tender listing Năng lc Phân tích địa bàn Xây dng chiến lược Nm vng kiến thc sn phmHandle các tình hung v sp Nm bt thông tin khách hàng Khác Tình nguyn Word, Excel, PP Ghi chú:ESS (Essential Saling Skill): Trung bình -> Tt A -> A+ -> B -> B+ -> C -> C+ TAP (Territory Action Plan) Trung bình -> Tt A -> A+ -> B -> B+ -> CNSC (National Sale Conference)
Create Your Free Infographic!