Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Trwa ocena formalna wniosków. Sprawdź co już zostało sprawdzone i co jeszcze zweryfikują urzędnicy. Złożenie formularza w odpowiednim terminie; Zgłoszenie i podpisania formularza przez uprawnioną osobę*; Zgłoszenie pomysłu na właściwym formularzu; Wskazanie przez wnioskodawcę charakteru zadania, tzn. odpowiednio: ogólnomiejskie, dzielnicowe; W przypadku zadania o charakterze dzielnicowym, wskazanie dzielnicy; Koszt zadania - koszt nie może przekroczyć ogólnej kwoty przeznaczonej na danych charakter zadania (ogólnomiejski, dzielnicowy); Wypełnienie wszystkich rubryk w formularzu; Zgodność z prawem (również lokalnym) oraz ewentualnym planem zagospodarowania przestrzennego; Czy dane zadanie mieści się w kategorii zadania własnego gminy***; Lokalizacja zadania - zadanie musi być możliwe do realizacji na majątku miasta nieobciążonym na rzecz osób trzecich, nie przeznaczonym na sprzedaż lub inny cel (dotyczy zadań inwestycyjnych); Czy zadanie nie jest już uwzględnione w budżecie miasta (poza budżetem partycypacyjnym); Możliwość realizacji zadania w trakcie jednego roku budżetowego; Techniczna możliwość realizacji zadania w trakcie jednego roku budżetowego; Pozytywna opinia o ewentualnych przyszłych kosztach eksploatacji. weryfikacjazakończona w trakcieweryfikacji * Osoba uprawniona - mieszkaniec Częstochowy. W przypadku wnioskodawcy poniżej 13 roku życia, konieczne jest podpisanie wniosku przez rodzina/opiekuna prawnego. *** Zadania własne gminy ujęte są w Ustawie o samorządzie gminnym Sprawdzenie wskazanej lokalizacji - teren miejski, odpowiedni do realizacji zadania w ramach budżetupartycypacyjnego**; Opracowano na podstawie Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2do Instrukcji w sprawie procedur weryfikacji formalno-prawnej formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego ** Wymaga obligatoryjnie stanowiska Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego oraz Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej www.facebook.com/Budzet.partycypacyjny.Czestochowa
Create Your Free Infographic!