Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 EVOLUCIÓN DEL E-LEARNING 1.924 La universitat deWinconsin inicia cursosbasats en comunicaciótelefònica Primera màquina per ensenyar La Universitat de Standfordcrea la Santdford InstructionalTelevision Network Primer dispositiurelacionat amb l´educació desenvolupatper Sidney Pressey, professor de psicologia Universitat de Ohio 1.965 1.954 1.968 1.969 El govern de EEUUcrea ARPANET (inicis d'Internet) 1.973 Escoles radiofòniques a distància en Colombia U. Antioquia.Primer programa a distància. 1.976 Univ. Phoenix, primeraUniversitat queofereix en EEUUcursos en línia Neix el concepte deCampus Virtual.Primers LMSLearning Management System. 1.980 1.989 CD-Romcom a mitjà d'instrucció. 1.995 CAL Campus.comprimera escola100% virtual 1.996 Neix el conceptee-learning 1.997 Flash 1.0 iBlackboard 2.002 The Open CourseWare Project, recurs gratuït en líniaamb 500 cursos imaterial MIT MOODLE 2.006 Neix elconcepte de M-Learning 2.009 Més de 55 milions d'estudiantshan rebut classesen línia 2.012 El 96% de universidadestradicionals ofrereixencursos en línia, el 76% d'educadorsconsideren que les xarxes són mètodes pedagògics. 2.013 Auge a nivellmundial dels MOOC(Masive OpenOnline Courses). Neix la UOC,UniversitatOberta deCatalunya Cursos por correspondència PRIMERA GENERACIÒ Segona educació a distància Ús mitjanselectrònics "Pressey Testing Machine" Creada per BF Skinner SEGONA GENERACIÓ 1.975 Universitat de Centroamèricajuntament amb nou universitatsmés, lliuren cursos en vídeo. 1.976 TERCERA GENERACIÓ Ús de TICS per amitjans educatiusTecnologia de la ubiqüitatInternet Primera educació a distància 2.014 HTML 5.0Cloud Computing: TaaS, cursos On Demand, Plataformes LMS en el núvol.Learning analytics Tendències: 1.900 A.C.
Create Your Free Infographic!