Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Every year Americans are involedin starting or growing a young business. Manyof these entrepreneurs seek capital from equityinvestors - either Angel Investors or VentureCapitalists. Тестування over investments IMPACT about per deal total 4,000 businesses 30 billion 7.5m Although most VC firms have a websiteand other ways of sending in cold call solicitations, it is best to be referred toa VC by someone who is know to the VC. 60,000 1. helping stimulate growth 2. Види тестів: VC investment 2 50B+ 20B Angel investment 30B Combined 1 The average angel investor has an annual income of $90,000, a net worth of $750,000and invests $37,000 per venture *resources - equitynet.com Тест - теоритично і емпірично обґрунована система висловлювань (завдань), яка дає змогу одержати вимірювання відповідних психологічних властивостей. 20 million За змістом: - вивчення особливостей інтелекту або здібностей- окремих характеристик особистості - тощо За метою: - призначеннід длясамопізнання- для діагностування спеціалістом- для професійного відбору За формою: За змістом: За метою: Індивідуальні або групові Письмовіабо усні Апаратурні або бланкові Спрямовані на вивчення інтелекту Окремиххарактеристикособистості Призначенідля самопізнання Для діагностуванняспеціалістом Дляпрофесійноговідбору В соціальній психологіїтестування застосовуєтьсялише як допоміжний метод Найпоширенішим є метод соціометрії, який дозволяє виміряти взаємовідносини у групі
Create Your Free Infographic!