Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Паніка - певний емоційний стан, різновид поведінки натовпу, який виникає внаслідок дефіциту або надлишку інформації. Класифікація За масштабом:1. Індивідуальна.2. Групова.3. Масова. За глибиною охоплення:1. Легка.2. Середня. 3. Повна За тривалістю:1. Короткочасна.2. Досить тривала.3. Пролонгована.4."Неперервна". Особливості поведінки людей, які охоплені панікою:1. неадекватна оцінка ситуації, перебільшення небезпеки, прагнення врятуватися втечею.2. Підвищена метушливість, хаотизм поведінки, або ж її загальмованість.3. Зниження дисципліни, працездатності. 4. пошук заспокійливих засобів (ліків, алкоголю).5. прагнення одержати інформацію, а отже підвищений інтерес до всіх повідомлень, чуток. новин. Динаміка паніки:1. Стимул.2. Реакція окремих індивідів, що складають натовп.3. Охоплення панічним станом все більшої кількості людей.4. Панічний рух (апогей паніки)5. Затухання. Зараження - це неусвідомлюваа, мимовільна схильність індивіда до певних психічних станів Воно здійснюється черезпередачу певногопсихічного настрою, якиймає великий емоційнийзаряд, череззагострення почуттівта пристрастей. Функції зараження:1. Інтегративна.2. Експресивна. Підсилення монолітності групи. Механізм зараження: багаторазовевзаємне підсилення емоційноговпливу партнерів по спілкуванню. "Реакція зараження": емоційний стан посилюєтьсяшляхом багаторазового "відображення" замоделями звичайної ланцюгової реакції. Важливу роль у процесі зараження відіграє спільністьустановок та рівень загального розвитку кожної особистості. Зняття психічного напруження
Create Your Free Infographic!