Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 LUDISME CARTISME ORIGENS DEL MOVIMENT OBRER FRIENDLYSOCIETIES TRADEUNIONS Eres les primeres organitzacions obreres que volien fer complir les lleis per a la protecció de l'obrer. Des de el segle XVIII hi havia aquest tipus d' associacions.Les unions o assosiacions dels treballadors es van extendre pel Regne Unit del segle XVIII al XIX, moment de difusió de les maquines. El cartisme era un moviment de masses de caracter politic que reclamaba drets com el sufragi universal.Va sorgir al Regne UnitDes de 1838 fins 1848.Les reunions del moviments van continuar fins a 1852. Es va manifestar en tres onades: en 1838, 1842 i 1848 Combination Laws (1799-1800) Els motins ludistes (1799-1831) Massacre de Peterloo (1819) Trades Union (1834) Carta del Poble (1838) El Moviment Cartista (1838-1839) En 1834 es va formar aquesta unió,gracies a Robert Owen que propugnaba que els sindicats s'apropiaren les principals industries del païs i foren gestionades per ells.Mes tard va desapareixer a causa de les nombroses vages localsi el procesament d'alguns dels dirigents. El ludisme va ser un moviment encapçalament per artesans anglesos en el segle XIX, que va protestar entre els anys 1811 i 1817 contra les noves màquines que destruïen ocupació. Els telers industrials, la màquina de filar industrial i el teler industrial introduïts durant la Revolució Industrial amenaçaven de reemplaçar els artesans amb treballadors menys qualificats i que cobraven salaris més baixos, deixant-los sense treball double click to change this header text! L'origen del moviment obrer sorgi a causa de les precaries condicions que tenien els treballadors. L'objectiu era establir millores en les condicions de treball i abusos dels seus superiors, que eren els propietaris de les fabriques.Les seus protestes varen ser manifestant diverses formes de reinvidicació, tant a escala nacional com a escala internacional
Create Your Free Infographic!