Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 RESTAURACIÓ I REVOLUCIÓ A EUROPA Després de la derrota de Napoleó en 1814 es van restaurar les noves monarquies Aquest període anomenat restauració volia tornar de nou a lantic regim i restabliruna societat estamental, concentració de poders i economia feudal, que defensavauna aliança església-estat.Aquest sistema de restauració es va dissenyar en el Congrés de Viena al 1814-1815,a més d'açò, una altra organització que es va crear després de la derrota va ser la Santa Aliança.Va haver-hi tres onades revolucionàries la de 1820 que van començar a Espanyaamb el pronunciament de reg, amb la finalitat de canviar la situació política afavor d'una monarquia constitucional. La de 1830 que va començar a França i vaser una revolució liberal però amb un destacat component nacionalista. I finalment,les revolucions democràtiques i nacionals que es van deure a un conjunt de causes econòmiques, de política internacional i social. Derrota deNapoleón Congres de Viena La santa Alianza Revolució per una moranquia constitucional Revolució liberal Revolucions democratiques i nacionals 1815 1848 1830 1820 1825 Revolucio ns Restauracions Congres de Viena Onada revolucionaria de 1820-1825 Revolucions de 1830 Revolucions democràtiques i nacionals de 1848 Lonada revolucionaria de 1830 va començar a França . Fou una revolució liberal amb un component nacionalista .En aquesta revolució es va aconseguir la independència de Bèlgica en 1831. En altres zones dEuropa tingueren uncaràcter nacionalista i tampoc va aconseguir reeixir-hi. Alguns estats van aconseguir una constitució liberal i altres van fracassar a causa de la intervenció de lexercit austríac. Lonada revolucionària de 1820-1825El procés revolucionaria va estar constituit per:Lantiabsolutisme i el nacionalisme.Les societats secretes.La importancia de lexercit.El fracàs de les revolcions. La Santa Alianza La restauració va ocurrer després de la derrota de Napoleó. On restauraren les monarquies i tornar a la situació internacional. La restauració es va dissenyar en el congrés de Viena entre 1814-1815. Amb la finalitat de traçar un nou mapa polític. La Santa Aliança, amb lobjectiu doctrinal de mantenirlabsolutisme i la defensa enfront de lamenaça liberal. Defensava el dret dintervenció a qualsevol moviment revolucionari.La actuació més rellevant va ser a España en 1823, on els Cent Mil Fills De Sant Lluís vanposar fi al régim constitucional i tornar el poder absolut. Van ser degudes a una crisi agrícola. El actes revolucionaris obligaren a Lluís Felip DOrleans a abdicar. El 24 de febrero es proclamà la segona república. En 1851 va donar un colp destat i MNapoleo e snomenà emperador assumint tots els poders.
Create Your Free Infographic!