Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Dus.....basisschool de Burght is een openbare onderwijsinstelling.De school werkt niet vanuit een godsdienst of een geloofsovertuiging die de gemeente heeft aangesteld. Richting van de school: In de praktijk zie je dat de leerlingen werken met de Leonardo da Vinci-programma. Met dit programma krijgen de leerlingen op gebied van cultuur, techniek en wetenschap lessen door vakdocenten. Visie van de school: Elke maandag komt meester Jan om een les BEVO te geven, dit is een les over beeldende vorming. De kinderen zijn creatief bezig met knutselen. Praktijkvoorbeeld: 1) Aanbieden van cultuur, techniek en wetenschapsonderwijs waarbij kinderen samen hun talenten ontwikkelen, creatief en innovatief denken en doen.2) Er wordt een veilig en een uitdagende werkplek gecreëerd om les te geven, zodat de leerlingen de kans krijgen om te groeien en zich optimaal te ontwikkelen.3) Het aanbieden van hoogwaardig onderwijs en vraagt veel zelfstandigheid. Kenmerkende elementen van de stageschool: Je ziet dit goed terug op mijn stageschool. De leerlingen verschillen van afkomst en hebben verschillende levensopvattingen. Alle leerlingen worden geaccepteerd en gerespecteerd ongeacht hun afkomst, cultuur of religie. Praktijkvoorbeeld bij de richting van de school: 1.De leerlingen van groep 6A krijgen 1 keer per week muziekles, de leerlingen mogen gitaarspelen. Er komt dan een muziekdocent om de leerlingen gitaarles te geven. 2.Op OBS de Burght wordt gestreefd naar het 'leren moet in veiligheid'. De leerlingen kunnen rustig aan het werk en de leraar heeft de klas onder controle. Ook moet er altijd vragen kunnen worden gesteld als de leerlingen hier behoefte aan hebben. 3.Je ziet dat de leerlingen werken met een weektaak, dit is bedoeld om de zelfstandigheid te bevorderen. Het is de bedoeling dat ze elke dag zelfstandig in hun mappen gaan werken, er staan opdrachten die ze moeten uitvoeren per vak. Werkwijze:Ik heb gebruik gemaakt van de schoolsite waar ik stage op loop: http://www.obsburght.nl/onderwijs,om de richting en inrichting te bepalen. Ook heb ik door goed te observeren op mijn stageschool de richting en inrichting kunnen bepalen. Verder heb ik gebruik gemaakt van de aantekeningen die ik gekregen hebt van mijn mentor. Praktijkvoorbeelden. De inrischting van de school: Het is dinsdagmiddag en meester Remco geeft een rekenles. De leerlingen moeten zelfstandig aan het werk na de instructie van de meester. Noah is na 15 minuten als eerste klaar. Noah vraagt aan de meester wat hij moet doen. Meester Remco zegt dat Noah zelfstandig in zijn map moet gaan werken.
Create Your Free Infographic!