Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Voor een goede relatie met de leerlingen is interactie belangrijk, je moet veel praten met ze. Als een kind verdrietig is, moet je met het kind een gesprek aangaan, zo nodig geef je het kind een aai op zijn bol. Dit moet wel gemeend zijn. Voor een veilige leeromgeving is het belangrijk dat je gestructureerd aan het werk gaat. Zorg dat je de leerlingen eerst leert kennen voordat je lesgeeft als je net begint met je beroep zodat ze zich op hun gemak voelen. Praat ook altijd op ooghoogte met de kinderen. Samenwerken is belangrijk in een klas.Je laat kinderen niet de hele dag samenwerken, anders worden ze te druk. Zorg voor afwisselende lessen, zodat kinderen af en toe samen kunnen werken.Maak verschillendegroepjes, niet altijd dezelfde met elkaar laten werken. Je kunt de leerlingen motiveren met hun leertaken door ze een tijdslimiet te geven bij een opdracht. Ze vinden het spannend als je dit doet, want ze willen het op tijd af hebben. Ook moet je de leerlingen complimenteren als ze klaar zijn met hun taak. Je kunt je lesinhoud leuk presenteren door bijvoorbeeld voorwerpen mee te nemen.Ook kun je beeldmateriaal laten zien, wel moet je ervoor zorgen dat leerlingen actief kijken. Om actief te kijken moet je de leerlingen kijkopdrachten te geven. Om een les voor te bereiden kun je je het beste houden aan de handleiding van je methode als beginnende leerkracht. Je moet de stof goed beheersen als je les wilt geven. Ook is het handig dat je een stappenplan maakt naast de handleiding en de lesvoorbereidingsformulier. visie: visie: visie: visie: visie:
Create Your Free Infographic!