Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 NGUYN TH THU MINH 01643.079.77 8 thuminh256@gmail.co m 370/27 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. H Chí Minh T gii thiu Tt nghip chuyên ngành Marketing trường ĐạiHc Kinh tế Đà Nng, vi quyết tâm tr thành mt Marketer gii và có nhng bước tiến xa hơn trongs nghip tôi đã trãi nghim cuc sng thông quacác hot động xã hi và các công vic làm thêm. Chính nhng hiu rõ hơn v cuc sng và bn thân,tích lũy được nhng k năng và kinh nghim cho công vic sau này. --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- Tháng 8/20114: Cng tác viên Marketing trường Hướng Nghip Á Âu 3/2013 - 4/2014: Nhân viên phc v nhà hàng tic cưới 4U (nhân viên thi v) 01/2014 04/2014: Thc tp v trí "Nhân viênd án" ti công ty C phn xúc tiến và qungbá thương mi MPA: 6/2013- 9 /2013: Nhân viên bung phòng ti khách sn Orchid Trong sut nhng năm hc đại hc:gia sư các môn toán lý hóa và kinh doanh bán hoavà đồ hanmade vào các dp l 8-3 và 20-10 - Thu thp thông tin ca các đầu bếp, pha chế... - Gii thiu v trường và các khóa hc- Tìm kiếm hc viên có nhu cu KINH NGHIM LÀM VIC K NĂNG CÁ NHÂN + K năng làm vic nhóm: + Kh năng quan sát và gii quyết vn đề: + K năng giao tiếp- thuyết trình: Thói quen và kh năng quan sát mi vic xungquanh để hc hi và định hướng gii quyết vn đề Ging nói d nghe, thuyết phc, t tin vàchuyên nghip Có kh năng lãnh đạo, kết ni và phi hp tt vi các thành viên trong nhóm S dng thành tho tin hc văn phòng, internet và mt s phn mm máy tính khác. Chng ch tin hc cp độ B + K năng tin hc: + Ngoi ng: Tiếng Anh: K năng đọc hiu và nghe tt, giao tiếp khá. Chng ch B1 750, TOEIC 500 - Thu thp thông tin các địa đim dch v du lch ti Đà Nng- Viết bài PR cho các địa đim du lch- H tr lên ý tưởng và t chc các d án s kin khác ca công ty -------------------------------------------------------- S Thích và quan tâm - Thích nghe nhc, th thao, đi du lch, kết bn- Thích th thách và mo him, tìm tòi và hc hi cái mi -------------------------------------------------------------------------------------------- 9/2014 đến nay: Nhân viên kinh doanh tư vn- thiết kế website công ty Nina
Create Your Free Infographic!