Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 En etkiliyol Internet 100 YIL, 100 GERÇEK PROJESI 1 Los AngelesdaLena Ermeni Soykırımı’nın 100.yılı nasılgerçekten anlamlı,farklı bir yollaanılabilir? Ermeniler ve Ermenistan hakkında Nareg, arkadaşıLenanın birlikteçalışma önerisinihiç tereddütsüzkabul etti. ErmenistandaNareg Bir fikir doğdu Hazırlık 2 Bir web sitesi kurdular.Facebook, Twitter,Instagram ve Google+da sosyal medya hesaplarıyarattılar. 24 Nisan 2014İlk Gerçekle birlikte,bir yıl sürecekdizimizi başlattık. Okuyucu (yani sizler) Gerçekleri dünyanın her yanındaki dostları ve aileleriyle paylasabilir. 24 Nisan 2015100 gerçeği, Ermeni Soykırımı kurbanlarınınanısı önünden saygıyla eğilereksunuyoruz. 100. yıl Paylasmakharekete geçmektir! Start verdik! 3 5 6 7 100. Yılda 100 Gerçek! 8 Projemizi ilginç, bilgilendirici ve esin verici bulacağınızı umuyoruz. SizlerdenErmeni Soykırımı’nın anısına - küçük olsun, büyük olsun - bir adım atmaya, ya da başka bir sosyal ya da insancıl amaca katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Burada bitmiyor Lena was trying tothink of a meaningful,unique way to commemorate the Armenian Genocide 2 4 Düşünen, kararlı küçük bir grup yurttaşın dünyayı değiştirebileceğinden hiçbir zaman kuşku duymayın; çünkü şimdiye kadar olan yalnızca budur.~Margaret Mead Araştırdılar, çokaraştırdılar. Yazdılar,döndüler yeni baştanyazdılar. En sonunda 100 gerçeği bir arayagetirdiler! . . , ;
Create Your Free Infographic!